Skip to main content
European School Education Platform

School & System Development

School & System Development

Овај одељак ће приказати приоритете платформе European School Education Platform прикупљањем релевантних ресурса са целе платформе, као и нуђењем алата за самопроцену.


За преглед овог одељка посетите Тематске странице на платформи School Education Gateway.

Updated on 08.06.22