Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Анкета о програмима менторства у школама

Менторство се обично односи на процес у коме искусна особа, ментор, помаже другој особи, ментију, да развије конкретне вештине и знање који ће побољшати професионални и лични развој ментија. На школском нивоу, прилике за менторство постоје за ученике, обично уз фокус на њиховим школским резултатима и друштвено-емотивној подршци, и за наставнике, у контексту иницијалне обуке или програма сталног стручног усавршавања, примера ради.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Важност менторства у школском образовању препозната је у политикама и у пракси на нивоу ЕУ. На пример, у недавним Препорукама Савета по питању путева до школског успеха наводи се да планови менторства, укључујући вршњачко менторство, могу допринети бољим школским исходима и друштвено-емотивној подршци, посебно за социо-економски угрожене ученике или оне код којих постоји ризик од слабијих резултата.

Штавише, у пратећем радном документу особља напомиње се да непрекидно, структурисано менторство уз одвојено време и прилике за моделирање, праксу, процену, подршку и повратне информације школских стручњака, представља важан фактор подршке наставницима на иницијалној обуци као и тек именованим наставницима. Менторство им може помоћи да боље разумеју своју улогу и примене иновативне технике наставе и веома је повезано са добробити наставника (уживање у послу, мотивација, самоефикасност и задржавање наставника).

Поделите своје мишљење у овој краткој анкети до 19. фебруара 2023. Резултати ће бити објављени на Европској платформи за школско образовање.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning