Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Образовни разговори: Како мешовито учење и школска партнерства подржавају инклузивније школе  

У овој епизоди Образовних разговора нам се придружују три члана Радне групе за школе Европског образовног простора. Укључите се да чујете њихова размишљањао томе како мешовито учење и партнерство између школе и заједнице могу да школе учине инклузивнијим.   
Education Talks

Мешовито учење је ових година постало веома битан део образовања. Тако да су чак и министри просвете 2021. формулисали Препоруку Савета о мешовитом учењу. Мешовито учење може представљати  мешавину образовних интернет страница или мешавину различитих дигиталних и недигиталних алатки. Због свега тога, и изузетног значаја мешовитог учења, наша Радна група за школе је истражила како сви можемо да подржимо мешовито учење, нарочито пошто креирамо политике.

 

 

Шта је инклузивно мешовито учење у пракси?

 

 

У основи постоје три примарна различита начина медијације искустава. Сад, оно што је неопходно код сва три начина, јер, препуштен сам себи, ученик некако сам мора да обрађује сва искуства, оно што је потребно је дијалог усмерен на стварање значења. Оно што учење чини инклузивним је кад је искуство учења тако организовано и уређено да сви ученици могу активно да учествују на сопственом нивоу у складу са својим интересовањима и добијају подршку која им је за то потребна.

Очигледно, мешовито учење нуди бројне могућности за буквално мешање ових различитих облика искустава тако да учење има богату потку искустава које може да користи.

 

 

Како министарства просвете могу  да подрже мешовито учење у циљу инклузије?

 

 

Креатори политика као такви, а нарочито министарства морају да омогуће школама и наставницима да имају довољно простора у курикулуму да реализују мешовито учење. Стога је флексибилност курикулума од великог значаја и не сме бити сувише ригидно прописан. Наставницима је такође потребна наша подршка око уређаја, али и обуке за употребу свих ових дигиталних уређаја  и дигиталних алатки.И оно што је битно јесте  да имају место  где могу да поделе своја искуства.

 

Школе и наставници раде предивне ствари а ми, као креатори политика, морамо да им омогућимо приступ различитим националним или европским платформама како би поделили сва ова искуства. Видимо да су школе у Хрватској успоставиле фантастичну сарадњу са локалном заједницом. Наше школе, на пример, одлично сарађују са полицијом. Тако да позовемо полицајце да дођу у школу и да првацима причају  о понашању у саобраћају, и заправо их изведу на саму улицу, тако да прваци могу уживо да виде шта је саобраћај. Верујемо да управо овако школе треба да буду отворене за локалне заједнице, и да сви заједно  треба да обезбедимо најбоље могуће образовање за наше ученике.

 

 

Како школски лидери могу да подрже мешовито учење у циљу инклузије?

 

 

Школски лидери могу да подрже мешовито учење у циљу инклузије тако што ће наставницима обезбедити довољно аутономије да креативност може да се развија. Наставнике треба да посматрамо као професионалце који знају шта је најбоље за њихове ученике и како процес учења може да буде значајнији за њих.

 

Наравно, ово мора да буде подржано адекватним законским оквиром. На пример, национални курикулум у Естонији се заснива на компетенцијама, вештинама и исходима учења. А то наставнику дозвољава да заправо примени мешовито учење, јер то значи да наставници имају готово потпуну аутономијy да одлуче како ће заправо осмислити процес учења докле год се исходи учења остварују. Ова аутономија им омогућава да стварају мреже и партнерства, на пример, са послодавцима или НВО-има и доведу их у учионицу. Или да изведу наставу ван учионице, на пример, у лабораторије, музеје, паркове, шуме, где год желе да иду докле год се исходи учења остварују.

 

Још нешто што школски лидери могу да ураде јесте да олакшају сарадњу између школа и приватног сектора. У Естонији постоји култура приватно-јавних партнерстава између школа и приватних предузећа, и је традиција нашег друштва. Али све у свему, мислим да је битно креирати атмосферу поверења и културе сарадње како би заиста дошло до мешовитог учења.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership