Skip to main content
European School Education Platform

Публикације

Извештаји и студије у вези са политикама школског образовања са европског и националног нивоа

OECD report cover

Вредновање наставника и подизање њиховог статуса – Како заједнице могу помоћи

Наставници играју кључну улогу у припреми ученика за изазове будућности. Они морају пружити ученицима вештине и знања који су потребни за успех у све глобалнијем, дигиталнијем и сложенијем свету.
Professional development
School partnerships and networks
Publication cover image (European Commission)

Образовање и LGBTIQ диверзитет

Образовни изазови везани за обезбеђивање безбедних школских окружења за младе припаднике LGBTIQ заједнице могу бити вишеструки. Наглашава примере најбоље праксе из наставе о сексуалном диверзитету из ЕУ и бави се кључним митовима и заблудама о LGBTIQ особама.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Вештачка интелигенција и права детета: Ка јединственој агенди за истраживање и политику

Деца и адолесценти користе апликације друштвених мрежа, платформе са музичким препорукама и интелигентне системе за индивидуално поучавање на свакодневној основи. У овом контексту, истраживачи тренутно експериментишу са социјалним роботима и начинима на који они могу да буду употребљени за унапређење образовања у будућности. Један заједнички елемент ових апликација је то да су све засноване на техникама вештачке интелигенције(ВИ).
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Пронађи инспирацију! Култура: покретач здравља и добробити у ЕУ

У овој брошури су садржани примери добре праксе из великог броја пројеката које финансира ЕУ, наиме, Creative Europe, Erasmus+, Horizon 2020 и Horizon Europe. Они илуструју моћ културе и уметности када је у питању унапређење здравља и добробити кроз интердисциплинарне иницијативе.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Подршка социјалној и емотивној добробити ученика избеглица из Украјине у земљама домаћинима 

Руска инвазија на Украјину за резултат је имала највеће насилно расељавање у скорашњој историји, при чему велики део избеглица чине деца и млади. Школе играју кључну улогу у одговарању на потребе ученика избеглица и у промоцији њиховог социјалног и емотивног развоја и добробити. Ово је суштинска компонента у осигуравању њихове инклузије у образовање и у друштво у целости. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
Report cover

Формативни приступ процени социјалног и емотивног образовања у ЕУ који школу посматра као целину

Овај извештај за циљ има да попуни празнину у формативним проценама социјалног и емотивног образовања тако што ће у обзир узети различите нивое појединачног ученика, атмосфере у учионици и система целе школе.   
Assessment
Social skills
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Инвестирање у образовање у пост-ковид ЕУ

Пандемија вируса КОВИД-19 је донела значајне прилике за инвестирање у образовном сектору. Овај извештај разматра како су државе чланице ЕУ прилагодиле своје инвестирање у просвету услед пандемије.
Funding and resources