Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Образовање и LGBTIQ диверзитет

Образовни изазови везани за обезбеђивање безбедних школских окружења за младе припаднике LGBTIQ заједнице могу бити вишеструки. Наглашава примере најбоље праксе из наставе о сексуалном диверзитету из ЕУ и бави се кључним митовима и заблудама о LGBTIQ особама.
Publication cover image (European Commission)

Ова публикација је резултат рада Европске комисије и других међународних организација у борби против дискриминације  LGBTIQ особа, а представља и кључне истраживачке податке и доказе о негативним ефектима. Нуди кључне поруке и препоруке  које треба да буду спроведене на нивоу државе, школе, заједнице, као и уведене у наставни план и програм како би се промовисала инклузија LGBTIQ особа.

 

 

Овај тематски извештај је саставила  ET 2020 радна група за промовисање заједничких вредности и инклузивног образовања.  

 

 

 • Доступно на следећимјезицима: EN
 • Линк: Скините тематски извештај

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being