Skip to main content
European School Education Platform

Праксе

Збирка инспиративних пракси из пројеката, школа и учионица широм Европе

Иновативна пракса школа у руралним срединама: изградња заједнице и дигиталног учења

Образовање у руралним срединама дуго се суочава са јединственим изазовима, при чему је највећи од њих недостатак квалификованих наставника, повезивање заједница и интегрисање нових технологија. Овде разматрамо неколико примера начина на које се школе у руралним срединама боре са овим проблемима како би обезбедиле квалитетно образовање.
Disadvantaged learners
Learning space
Non-formal learning

Поспешивање аутономије ученика и колективног развоја наставника

Пелгулина средња школа у Талину својим ђацима помаже да самостално и независно усвајају градиво. То је могуће захваљујући сарадњи између школског руководства и наставника у оквиру различитих предмета, а цео процес подржавају колективне активности за усавршавање наставника.
Pedagogy
Professional development
Social skills
Support to learners

Алтернативне праксе процене за разнолике ученике

Алтернативне образовне методе процене фокус стављају на индивидуалне потребе и развој сваког ученика, уместо да се ослањају на стандардизоване тестове, те тако мере њихов ниво способности, а не знања.
Assessment
Digital tools
Language learning
Learning to learn
Online learning
Support to learners

Васпитање и образовање деце са фокусом на заједници

Елмер вртић у Бриселу за циљ има промовисање добробити, диверзитета, социјалних могућности и учешћа породица. кроз своје услуге са фокусом на комшилуку, Елмер пружа приступачну и висококвалитетну бригу о деци док истовремено промовише обуку и запошљавање унутар угрожених група.
Disadvantaged learners
Early Childhood Education and Care
Inclusion
Initial Teacher Education
Parental involvement
Special needs education
Stakeholders’ involvement

Вишејезичност као позитиван аспект наставе

Док је вишејезичност већ дуго интегралан део европског друштва, сад постаје подједнако битан аспект европског образовног система. Свим ученицима су потребни наставници који су језички осетљиви и реактивни.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Language learning
Migrant students
Parental involvement
Support to learners

Неговање образовања надарених: пројекти који оснажују децу, родитеље и наставнике

Надарени ученици поседују изузетан потенцијал и специфичне образовне потребе које захтевају специјализован приступ. У овом чланку ћемо истражити иницијативе широм Европе  које акценат стављају на активности у чијем средишту су деца и млади и усавршавање наставника.
Classroom management
Funding and resources
Parental involvement
Parents
Pedagogy
Special needs education
Support to learners
Well-being

Грађанско образовање на делу

Охрабривање активног ангажовања, учешћа и власништва је део приступа грађанском образовању који бриселски колеџ Матео Ричи примењује на нивоу целе школе.
School governance
School leadership
Social skills
Support to learners
Well-being
Whole-school approach

Борба против сегрегације у школама у европским градовима

Школска сегрегација је феномен код кога се деца која живе у истом граду шаљу у различите школе на основу свог порекла, социо-економског статуса, инвалидитета или других карактеристика. Градови, школски системи и школе могу донети политике које помажу у борби против тога.
Cultural diversity
Disadvantaged learners
Inclusion
Support to learners
Well-being

Интегрисање имерсивних технологија у оквиру система средњег стручног образовања и обуке

Имерсивно учење представља образовни приступ који интегрише имерсивне технологије са традиционалним образовним методама и фокусира се на искуство учења а не тачне или погрешне одговоре.
Blended Learning
Career guidance
Digital tools
Disadvantaged learners
Inclusion
Initial Vocational Education and Training
Non-formal learning
Online learning
Vocational Education and Training