Skip to main content
European School Education Platform

Праксе

Збирка инспиративних пракси из пројеката, школа и учионица широм Европе

General visual - Practice video

Подршка новим ђацима избеглицама

Школа вр.361 из Варшаве у Пољској је 2022. године примила велики број ученика избеглица из Украјине. У овом видеу ћемо сазнати како је школа дочекала ове ученике и помогла им да науче пољски језик, сарађују са вршњацима и , што је најважније, осећају се безбедно.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Разлози за друштвену и емотивну наставу

Друштвена и емотивна настава (ДЕН) је приступ настави који за циљ има развој друштвене и емотивне интелигенције ученика кроз интегрисани приступ на нивоу целе школе.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Унапређивање ангажовања ученика у оквиру образовања из СТЕАМ области

СТЕАМ представља интегрисани приступ учењу који комбинује наставу из области уметности са СТЕМ предметима (наука, технологија, инжењерски предмети и математика) и користи их као полазну тачку за усмеравање радозналости и креативности ученика као и развој њихових вештина решавања проблема. Овај мултидисциплинарни приступ промовише родно инклузивну наставу охрабривањем девојчица да истраже научне теме и представљањем уметности тако да буду атрактивније за дечаке.
boy touching virtual screen

Употреба ВИ у учењу и настави: први кораци и повратне информације

Употреба вештачке интелигенције (ВИ) је све присутнија у бројним секторима, укључујући просвету. Алгоритми ВИ, засновани на анализи генерисаних и прикупљених податка. Могу и не морају бити креирани посебно за просвету.
Digital tools
hands together

Пројекти који охрабрују употребу више језика у учионици

С обзиром на тренутну кризу у Украјини, разноликост у оквиру наставе и подршка педагошким и наставним праксама које се заснивају на употреби више језика су дошле у центар пажње. Како просветни радници могу организују наставу у којој се укрштају различите културе и постарају се да сва деца добију једнако образовање? У овом чланку ћемо размотрити пројекте из целе Европе који за циљ имају да подрже инклузију у учионици коју деле деца која говоре различите матерње језике.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Значај пројеката акционог истраживања

Акционо истраживање наставницима омогућава стално процењивање и унапређење сопствене праксе путе истраживања и промишљања. Следећи пројекти показују како акционо истраживање може да обогати вашу наставу.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Како најбоље дочекати украјинске избеглице у европским школама

Све већи број европских школа дочекује украјинске избеглице и њихове породице, што зналчи да у нашим школама сад постоји већи културални и образовни диверзитет. Европски пакет инструменаата за школе нуди пажљиво одабрани сет ресурса за наставнике, професионалце, администраторе, породице и креаторе политика, укључујући и делотворне праксе за инклузивно образовање избеглица и миграната.
Migrant students
Cultural diversity