Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Унапређивање ангажовања ученика у оквиру образовања из СТЕАМ области

СТЕАМ представља интегрисани приступ учењу који комбинује наставу из области уметности са СТЕМ предметима (наука, технологија, инжењерски предмети и математика) и користи их као полазну тачку за усмеравање радозналости и креативности ученика као и развој њихових вештина решавања проблема. Овај мултидисциплинарни приступ промовише родно инклузивну наставу охрабривањем девојчица да истраже научне теме и представљањем уметности тако да буду атрактивније за дечаке.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Наставите да читате како бисте се упознали са одабраним пројектима финансираним од стране ЕУ који показују како се настава из СТЕАМ може држати на интерактиван и атрактиван начин.  

 

Укључивање ученика у СТЕАМ

 

Steam Builders је пројекат који за циљ има укључивање ученика у СТЕАМ активности уз помоћ низа различитих интердисциплинарних наставних метода. Приоритет даје конкретним животним ситуацијама  а не чисто теоретској настави како би ученике заинтересовао за теме које обрађују. Креирао је педагошке ресурсе који користе историјско наслеђе како би  објаснили и у контекст ставили математичке и научне концепте. Конкретни резултати пројекта су досада обухватали педагошки водич, брошуру о неформалном образовању из СТЕАМ и наставне материјале који помажу наставницима да примене приступ који комбинује елементе више предмета.  

 

Пројекат ArtIST за циљ има креирање мултидисциплинарних програма који комбинују уметност и технологију, тврде и меке вештине, као и образовање за пословање и предузетништво. Прецизније, креира и примењује модуле на нивоу мастер студија који интегришу уметност у образовање на пољу иновација, предузетништва и науке. Додавањем овог креативног елемента, подржава модернизацију наставе СТЕМ предмета и унапређује вештине студената на пољу решавања проблема, критичног мишљења и комуникације. Флексибилна модуларна структура дозвољава ученицима и наставницима да комбинују различите СТЕАМ модуле на основу својих потреба и интереса. Пројекат је креирао пакет свеобухватних наставних материјала како би олакшао примену овог програма.

 

 

 

 

Europeana је онлајн платформа која пружа дигитални приступ европском културном наслеђу са аспекта низа различитих тема. Ресурси попут уметничких дела, књига, музике, видео снимака и часописа су доступни свима на интернет страници и могу се користити за обогаћивање СТЕАМ наставе.  Блог Teaching with Europeana такође представља драгоцени ресурс, где на овој страници наставници могу да размењују планове часа и поделе своје практичне савете и мишљења. Europeana има посебан простор за СТЕАМ наставне сценарије који садржи детаљне планове часова и активности са аспекта интеграције дигиталног културног наслеђа у СТЕМ предмете попут математике.

 

 

 

 

Пројекат IN2STEAM је креирао Центар за европске студије и иницијативе (ЦЕСИЕ) како би инспирисао основношколце, а нарочито девојчице, да започну каријеру у СТЕМ области. Пројекат наставнике опрема вештинама неопходним за успешно предавање СТЕАМ концепата на основношколском нивоу. Заједничка тема ових пројеката је  развој ученичких компетенција са аспекта креативности, критичког размишљања и решавања проблема. Ово су вештине које ће надопунити њихове техничке способности и припремити их за свет рада у 21. веку. Пројекат даје приоритет родно инклузивним методама наставе како би се повећало интересовање девојчица за СТЕМ предмете, пошто су жене и даље мање заступљене у СТЕМ професијама. Пројектни ресурси обухватају модуле за обуку преко интернета и смернице за наставнике које им помажу да делотворно уведу СТЕМ приступе у својим учионицама.

 

 

 

Инвестирање у наставнике

 

STEAMonEdu за циљ има да унапреди усвајање и ефекат СТЕАМ образовања инвестирањем у стручно усавршавање наставника. Он наставницима пружа подршку у облику мешовитих програма обуке или учешћа у заједници кључних актера који могу да размењују искуства и деле примере најбоље праксе. У пројекте резултате спадају и приручник за обуку за наставнике, водич СТЕАМ образовних пракси и оквир компетенција за СТЕАМ наставнике.

 

STE(A)M IT је први европски интегрисани СТЕМ оквир за промовисање иновативних и интердисциплинарних приступа is настави из СТЕАМ предмета. Обезбеђује програме обуке, алатке и смернице за основношколске и средњошколске наставнике, као и мрежу саветника за развој каријере на европском нивоу који подржавају промовисање занимања у СТЕМ областима. Залаже се за интердисциплинарни приступ настави из СТЕМ предмета како би се поспешило интересовање ученика за добијање диплома из ових поља и изградњу каријере у њима.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science