Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Добитници Европске награде за иновативну наставу за 2022.

Европска комисија је 2021. започела додељивање Европске награде за иновативну наставу како би се прославила постигнућа наставника и школа.
teacher and students in science class
European Commission

Ова иницијатива на годишњем нивоу истиче изузетне наставне праксе у оквиру програма Еразмус+. Пројекти се награђују у четири категорије: предшколско образовање и васпитање, основношколско образовање, средњошколско образовање и средње стручно образовање и обука.

 

Националне агенције за програм Еразмус+ су задужене за одабир победничких пројеката, где је тако ове године награђено укупно 98 пројеката у све четири категорије. Церемонија додела европских награда ће се одржати 25.10. 2022.

 

Тема овогодишњих награда је „Заједничко учење, промовисање креативности и одрживости“. Она је повезано са Комисијином иницијативном  Нови европски Баухаус која нас позива да изнова осмислимо свој животни простор, имајући на уму креативност, инклузију и одрживост.  Победнички пројекти представљени у наставку текста обрађују ове три теме.  

 

Креативност

 

Пројекат Свакодневна креативност, који управља Fundatia Centrul Educational Spektrum из Румуније, је искористио финске образовне моделе да подстакне креативност и иновације у наставним праксама земаља учесница. Након обуке на терену у Финској, учионице су реновиране тако да представљају пријатне просторе за учење приступачне за ученике.  наставници су користили мултидисциплинарне приступе како би инспирисали креативност и поделили примере добре праксе једни с другима.  Одштампан је Приручник за наставнике који садржи ресурсе попут наставних материјала и инструмената за самопроцену.  

 

Пројекат Млади таленти је окупио ученике из средњих пословних и занатских школа, као и средњих школа за дизајн ентеријера како би заједно креирали нове мултикултуралне брендове. Ученици из Финске, Шпаније и Холандије су имали подршку наставника и предузетника у примени својих пројеката, уз коришћене међусекторског приступа. Ове мешовите групе су основале 6 предузећа, креирале своје брендове и продавали своје производе како у малопродајним радњама, тако и преко интернета. 

 

Инклузија

 

Мост сусрета и разумевања је била сарадња између младих из угрожених група из две партнерске школе из Немачке и Шпаније. Сврха овог пројекта је била да укључи ученике из средњих стручних школа са потешкоћама у учењу у практични пројекат  - изградњу споменика који ће представљати посвећеност обе школе њиховом партнерству. Овај пројекат је унапредио запошљивост ученика, истовремено унапређујући њихове техничке вештине и интеркултуралне компетенције. Наставници из различитих земаља су сарађивали како би применили интегрисани мултидисциплинарни приступ који повезује математику, природне и друштвене науке, ликовно и музичко образовање, језике и историју у оквиру једног пројекта.

 

Пројекат ФАРМИД је за циљ имао да промовише и унапреди знања и смернице о запошљавању особа са благим сметњама у развоју на пољопривредним добрима у Словенији и партнерским земљама Аустрији, Италији, Белгији и Шпанији. Особе са благим сметњама у развоју су често угрожена категорија, достижу ниже нивое образовања а то може негативно да утиче на њихове прилике за запошљавање. ФАРМИД промовише социјалну инклузију и истиче адекватност пољопривредних имања као места за рад особа са благим сметњама у развоју.  Кроз пројекат је неколико особа са благим сметњама у развоју нашло послове на пољопривредним имањима. Такође је креиран и програм обуке који је пољопривреднике опремио неопходним вештинама, знањима и компетенцијама са аспекта запошљавања особа са благим сметњама у развоју.  

 

Одрживост

 

Хобова авантура је био практични програм из области биодиверзитета који је окупио  наставнике и експерте из Естоније, Летоније, Словеније и са Исланда на креирању иновативних наставних материјала о биодиверзитету у дигиталној ери. Користили су примере добре праксе како би креирали ове материјале уз помоћ практичних, активних метода заснованих на испитивању.  Тако смо добили уџбеник са наставним плановима, пројектима и активностима за ученике од 5 до 9 година старости.  Ова наставна средства се могу прилагодити различитим срединама и образовним контекстима и охрабрују активно учење у затвореном и на отвореном.

 

Наставници у ОШ Синт Полус у Белгији су били инспирисани да своје бетонско игралиште претворе у  игралиште које се прилагођава климатским условима и простор за учење на отвореном. Засађено је преко 40 стабала и 160 жбунова, гаји се живина и пчеле а испод игралишта је постављен базен за скупљање кишнице. Пројекат промовише добробит ученика и олакшао је увођење иновативних наставних пракси, пошто наставници могу да користе простор за учење на отвореном како би интегрисали науку, технологију, инжењеринг, уметност и математику и теме у вези са климатским променама у свој наставни план.    

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning