Skip to main content
European School Education Platform
News item

Предузетничка компетенција: сејање семена креативности и иновације у главама европске омладине

Неће сви постати професионални предузетници, али је од суштинске важности да школе широм Европе развију и гаје предузетничку компетенцију. Сазнајте зашто!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Предузетништво као животна вештина 

Сви ценимо креативност, критичко размишљање и решавање проблема, као и истрајност и преузимање иницијативе – све ово су важни градивни елементи иновативних начина размишљања. Предузетништво, као једна од кључних компетенција континуираног учења према виђењу Европске комисије, обухвата све ове квалитете и још много тога. Састоји се од различитих знања, вештина и ставова који се могу применити на образовање, као и на професионални и лични живот, као што је објашњено у Оквиру EntreComp.

 

Предузетништво у школама

 

Налази студије (2022) показују да су у већини случајева компетенције иновације и предузетништва заступљене у школском плану и програму кроз различите предмете (55%) и као посебан предмет (36%). Скоро 80% је изјавило да би обе компетенције требало да буду заступљеније на школском нивоу. Као најсврсисходнија пракса за развој ових компетенција сматрају се ваншколске активности које повезују ученике са локалном заједницом или компанијама, иновативним лабораторијама које укључују ученике у пројекте истраживања, као и међународни пројекти.

 

Примери пројеката добро праксе који промовишу предузетништво

EnterSchoolMinds који за циљ има да пружи ученицима вештине повезане са предузетничким начином размишљања, уз фокус на наставницима, ученицима и родитељима. Исходи пројекта обухватају схеме сертификације, материјале и алате за обуку.

 

Мрежа предузетничких школа (NES) саставила је, између осталог, свеобухватну брошуру са ресурсима и алатима за основне школе.

 

Пројекат KidVenture креирао је компјутерску игру преко које се деца уче предузетништву.

Додатни ресурси

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn