Skip to main content
European School Education Platform

School & System Development

Ky seksion do të shfaqë prioritetet e Komisionit Evropian për arsimin shkollor duke mbledhur burime të përshtatshme nga e gjithë platforma, si dhe duke ofruar mjete vetëvlerësimi.


Për një pamje paraprake të këtij seksioni, vizitoni Theme Pages në Portalin e Arsimit Shkollor.

Updated on 08.06.22