Skip to main content
European School Education Platform

Pravilnik o zasebnosti za »splošne uporabnike«

Pravilnik o zasebnosti za »splošne uporabnike«

Uvod: Kratek opis obdelave podatkov

European School Education Platform (v nadaljevanju "platforma") je naslednica platform School Education Gateway in eTwinning. Cilj te večjezične spletne platforme, ki je bila vzpostavljena leta 2022, je postati stičišče za vse zaposlene na področju izobraževanja (vključno s predšolsko vzgojo in izobraževanjem kot tudi osnovnim in srednješolskim izobraževanjem ter začetnim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem), raziskovalce, oblikovalce politik in druge zainteresirane strani, ki delujejo na področju šolstva.

Osebne podatke se posreduje na dveh ravneh: 
 

 1. Registracija z uporabniškim računom EU Login za "splošne" uporabnike, ki želijo sodelovati v dejavnostih (kot na primer se udeleževati spletnih tečajev, ali pošiljati objave) in uporabljati vse druge funkcije platforme (kot na primer komentiranje člankov, dodajanje vsebin med priljubljene ali shranjevanje iskanj).
 2. Dodatna registracija kot uporabnik eTwinninga (eTwinner):

 

Ta pravilnik o zasebnosti velja za "splošne" uporabnike platforme.

 

Opomba. V času vzpostavljanja platforme European School Education Platform morajo obstoječi uporabniki spletnih portalov eTwinning in/ali School Education Gateway ustvariti uporabniški račun EU Login, in sicer z istim e-poštnim naslovom, ki so ga uporabili ob registraciji v eTwinning ali School Education Gateway, s čimer bodo sinhronizirali svoj stari in novi račun ter osebne podatke prenesli na novi račun. 

 

1. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?

 

Upravljavec podatkov je Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA).

 

Oseba, ki je odgovorna za postopke obdelave podatkov, je: 

 

Head of Unit A6 of EACEA 
European Education and Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Bruselj
E-pošta: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu
 

Poleg tega EACEA sodeluje z naslednjimi obdelovalci podatkov:


EUN Partnership AISBL (v nadaljevanju "European Schoolnet"), ki je kot pogodbeni izvajalec Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo odgovoren za vodenje Centralne svetovalne službe (CSS).
 

Rue de Trèves, 61 (3rd floor)
1040 Brussels
Belgium
Tel.: +32 2/790 75 75
E-pošta: info@eun.org
Spletna stran: www.eun.org

 

Poleg tega družba Tremend Software Consulting SRL zagotavlja digitalne storitve, ki so potrebne za upravljanje in vzdrževanje spletne strani school-education.ec.europa.eu, in je hkrati tudi pogodbeni izvajalec agencije EACEA.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, floor 7, ap.32
RO-030134 Bucuresti (Bukarešta)
Romania
Tel.: +40-21-223-7700
E-pošta: hello@tremend.com
Spletna stran: https://tremend.com/

 

Generalni direktorat za informatiko Evropske komisije (GD DIGIT) zagotavlja storitve gostovanja za infrastrukturo IT za namene delovanja platforme.

 

 

2. Katere osebne podatke obdelujemo in kako?

 

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, so pritožniki, dopisniki in poizvedovalci ter posamezniki, ki se kot "splošni uporabniki" odločijo za registracijo na platformi European School Education Platform.

 

Za registracijo kot "splošni uporabnik" mora uporabnik uporabiti uporabniški račun EU Login, zato bodo "ime", "priimek" in "e-poštni naslov", ki so že uporabljeni v uporabniškem računu EU Login, ponovno uporabljeni v računu platforme.

 

Opis kategorij osebnih podatkov

 

 1. V zvezi s telesnimi značilnostmi oseb in slikovnimi podatki, glasom ali prstnimi odtisi (neobvezno). Za profil člana se zbirajo neobvezni osebni podatki, registriran posameznik pa se lahko odloči, ali jih bo posredoval ali ne. Neobvezne informacije vključujejo slikovne podatke.
 2. V zvezi z zasebnim področjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (neobvezno): Informacije s forumov in drugih spletnih komunikacijskih orodij: platforma kot del svojih skupnih prostorov za izmenjavo ponuja javne forume (ali podobna komunikacijska orodja zunanjih ponudnikov). V teh spletnih orodjih lahko uporabniki prostovoljno delijo komentarje, stališča, fotografije, videoposnetke in druge vire.
 3. V zvezi s poklicnim področjem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (neobvezno): Platforma lahko prejme informacije, ki omogočajo individualno prepoznavanje, kadar so podatki posredovani kot odgovori v sklopu ankete (v tem primeru mora uporabnik dati soglasje za posredovanje takšnih informacij). Če oseba sodeluje v spletnem tečaju ali projektu, lahko zbiramo določene vsebine, ki so jih ustvarili učenci, kot na primer oddane naloge, medvrstniško ocenjene naloge in povratne informacije glede medvrstniško ocenjenih nalog. Zbirajo se tudi podatki o tečajih, kot na primer odgovori učencev na kvize, objave v forumih in vprašalnike.
 4. V zvezi s službenimi potovanji: Udeleženci lahko sodelujejo na dogodkih v živo v svoji ali zunaj svoje države. V takem primeru lahko predložijo podatke za namene sodelovanja v takšnih pobudah.
 5. V zvezi z imeni in naslovi, vključno z e-poštnimi naslovi (obvezno).

 

Opomba. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko predložijo neobvezne osebne podatke, ki razkrivajo rasno ali etnično pripadnost, politična stališča, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatih, zdravstvene podatke, genetske podatke, biometrične podatke za namene edinstvene identifikacije fizičnih oseb, podatke v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo, ali podobne podatke, ki pa se jih ne bo upoštevalo in obdelovalo.

 

Platforma uporabnikom ponuja možnost sodelovanja v spletnih tečajih v sklopu spletne izobraževalne platforme EU Academy. Za vpis v spletne tečaje je potrebno ustvariti uporabniški račun na platformi European School Education Platform (glej zgoraj), vendar dodatni osebni podatki niso potrebni.

 

 

3. Čemu služi obdelava podatkov? 

 

Obdelava osebnih podatkov v platformi je potrebna za naslednje namene:

 

Uporabnikom omogoča uporabo storitev platforme, kot so: objavljanje komentarjev in objav, uporabo različnih funkcij platforme, kot na primer dodajanje vsebin med priljubljene ali shranjevanje iskanj, obogatitev uporabniških profilov, reševanje poizvedb informacijske službe za pomoč uporabnikom, nadaljnje ukrepanje v zvezi z objavami in sporočili, ki so jih "prijavili" drugi uporabniki itd.; omogočiti uporabnikom platforme komuniciranje in sodelovanje v duhu vzajemnega zaupanja in spoštovanja, omogočiti in poenostaviti spremljevalne in raziskovalne dejavnosti, razvijati dejavnost ozaveščanja in komunikacije v sklopu platforme in njenih storitev, pošiljanje posodobitev in pomembnih informacij v zvezi s platformo registriranim uporabnikom ter obveščanje registriranih uporabnikov o drugih povezanih dejavnostih, ki bi jih lahko zanimale v sklopu pobud Evropske komisije, omogočiti upravljanje in izvajanje spletnih tečajev, omogočiti in izboljšati uporabniško izkušnjo znotraj tega in podobnih projektov v prihodnosti, ki jih bo razvila Evropska komisija s pomočjo nadzora dostopa, sledenja pogostosti uporabe, raziskovanja vedenja, možnosti in nastavitev, omogočiti zbiranje, kategorizacijo in pripravo povzetkov prispevkov uporabnikov v forumih in drugih orodjih za razpravo, zagotavljanje skupnih statističnih podatkov, kar med drugim vključuje tudi število uporabnikov v določenem obdobju, prednostne teme in/ali države, ki so jih izbrali uporabniki in uporabo računa.

 

Poleg tega je obdelava podatkov (ki bo potekala v sklopu izobraževalne platforme EU Academy) omejena na sodelovanje v tečajih, ki potekajo v sklopu izobraževalne platforme EU Academy, in je potrebna za: prijavo uporabnika na izbrani tečaj in omogočanje dostopa do tečaja v izobraževalni platformi EU Academy, pri čemer ohrani svoje poverilnice.

 

Imena, e-poštne naslove in izbrane tečaje "splošnih uporabnikov" platforme European School Education Platform, ki se odločijo, da bodo obiskovali tečaje usposabljanja, bo izobraževalna platforma EU Academy delila in obdelovala v skladu s politiko varovanja zasebnosti izobraževalne platforme EU Academy (glej zapis o obdelavi podatkov, ki je objavljen tukaj) za doseganje zgoraj navedenih namenov. Podatki o napredku udeležencev in rezultati usposabljanja bodo posredovani platformi European School Education Platform.

 

Osebnih podatkov se ne bo nikoli uporabljalo za namene trženja.

 

 

4. Kaj je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?

 

Obdelava podatkov je potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali je povezana z izvajanjem javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije (je določeno v pravu Unije) (točka a) prvega odstavka 5. člena Uredbe 2018/1725);

 

 • Uredba (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Erasmus+: programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 (UL L 189, 28. 5. 2021, str. 1–33);
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo;
 • Sklep Komisije C(2021) 951 in njegovih prilog o prenosu pooblastil na EACEA za upravljanje programov v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.

 

Obdelava podatkov, ki ni zajeta v zgornjih pravnih podlagah, temelji na privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (točka d) prvega odstavka 5. člena Uredbe 2018/1725).

 

 

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

 

Za splošnega uporabnika, registriranega na platformi European School Education Platform, se podatke, ki so povezani s profilom uporabnika, hrani tri leta po uporabnikovi zadnji prijavi. Po treh letih od zadnje prijave bo uporabniški profil samodejno nastavljen kot anonimen, kar pomeni, da bodo osebni podatki izbrisani.

 

Dva tedna pred potekom obdobja treh let od zadnje prijave se uporabniku pošlje sporočilo, v katerem se ga obvesti, da bo njegov profil nastavljen kot anonimen in se lahko temu izogne, če se v roku dveh tednov ponovno prijavi. Če se uporabnik ne prijavi v dveh tednih, bo njegov profil trajno izbrisan. Če se uporabnik ne prijavi, vsi njegovi osebni podatki postanejo anonimni.

 

Za vse osebne podatke, ki jih je uporabnik morda vnesel prek orodij zunanjih ponudnikov (npr. med spletnim tečajem, ko je uporabljal zunanje spletno orodje, kot sta Facebook ali Twitter), upravljavec podatkov ni odgovoren, zato niso predmet anonimizacije.

 

Če uporabniki zaprosijo za anonimizacijo svojega računa, ali če se račun anonimizira samodejno, podatki ne bodo vidni drugim uporabnikom platforme European School Education Platform.

 

Podatki bodo shranjeni le v anonimni obliki, ki ne omogoča osebne identifikacije. Če bodo uporabniki z anonimiziranim računom želeli še naprej uporabljati platformo, se bodo morali ponovno registrirati.

 

Anonimizirane podatke (neosebni podatki) se ohrani samo za namene raziskav in spremljanja in bodo v zbirni obliki s pooblastilom upravljavca podatkov na voljo EACEA, Evropski komisiji, nacionalnim ali regionalnim šolskim organom, organom, pristojnim za izvajanje platforme European School Education Platform in drugim tretjim stranem (glej 6. točko).

 

Če želite deaktivirati ali izbrisati svoj uporabniški račun, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom: privacy@esep-support.eu.

 

 

6. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se ti podatki razkrivajo?

 

Dostop do podatkov v zgoraj omenjene namene je strogo omejen na:

 

 • Uradno imenovano osebje agencije EACEA;
 • Uradno imenovano osebje Evropske komisije, zlasti uradno imenovano osebje Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo (DG EAC) in Generalnega direktorata za informatiko Evropske komisije (DG DIGIT), za osebne podatke uporabnikov, ki se udeležujejo tečajev usposabljanj na platformi EU Academy, pa imenovano osebje Skupnega raziskovalnega središča (JRC) Evrospke komisije;
 • Pooblaščeno osebje organizacije, s katero EACEA sklene pogodbo, ki dela v njenem imenu ter je zadolženo za izvajanje platforme European School Education Platform, tj. Centralna svetovalna služba (European Schoolnet) in ponudnik digitalnih storitev (Tremend Software Consulting SRL).

 

Splošna javnost: Nekateri podatki, ki jih posredujejo uporabniki, bodo prikazani v delu platforme, ki je dostopen javnosti. To pomeni, da bodo te informacije prosto dostopne na spletu. V tem primeru lahko uporabniki po želji izbrišejo svoje podatke. Podatki, ki ostanejo (na podlagi odločitve uporabnika) v domeni javnosti, so zlasti:

 

a. Podatki o organizaciji uporabnika so vidni vsem uporabnikom na spletni strani uporabnika:

 • ime, naslov, kraj, država, slika, URL naslovi spletnih strani Facebook, LinkedIn in Twitter;
 • registrirani uporabniki povezani z organizacijo (ime, priimek, država, slika);
 • tečaji in objave programa Erasmus+, ki so jih ustvarili člani organizacije.

 

b. Podatki "splošnega uporabnika" platforme:

 • naslednji podatki uporabnikov so vidni vsem uporabnikom izključno na strani organizacije, ki je javno dostopna (če je uporabnik povezan z eno ali več organizacijami): ime, priimek, država, sličica (če je na voljo);
 • profilna stran uporabnika je dostopna samo drugim prijavljenim uporabnikom in vključuje naslednje informacije: ime, priimek, država, slika, organizacija/-e, vrsta uporabnika, komentarji registriranega uporabnika, članki, ki jih je uporabnik označil kot "priljubljene", in ali je uporabnik potrjen s strani eTwinninga;
 • vsaka objava oziroma komentar, ki ga prostovoljno objavi registrirani uporabnik, je javen, tj. viden uporabnikom spletnega mesta, ko si ogledujejo komentirani ali pregledani element in ga je hkrati mogoče priklicati preko iskalnikov;
 • dejavnosti uporabnikov v spletnih tečajih si lahko ogledajo le registrirani uporabniki, ki so se prav tako prijavili v izbrani spletni tečaj.

 

Specifične informacije se lahko posredujejo tretjim osebam (npr. raziskovalnim središčem in univerzam) samo z izrecnim dovoljenjem upravljalca podatkov. V vsakem primeru se informacije prenašajo v anonimni obliki.

 

Nekateri osebni podatki bodo znotraj območja z omejenim dostopom eTwinning, skupin eTwinning in učilnic TwinSpaces dostopni samo članom, ki imajo dostop do dela platforme, kjer so objavljeni.

 

Poleg tega se lahko osebne podatke razkrije javnim organom in jih lahko le-ti obdelujejo v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave. Med drugimi so to:

 

 • Sodišče Evropskih skupnosti ali nacionalni sodnik ali organ ter odvetniki in zastopniki strank v primeru sodnega postopka;
 • Pristojni organ za imenovanje v primeru zahteve ali pritožbe, vložene na podlagi 90. člena Kadrovskih predpisov;
 • Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) v primeru preiskave, ki se izvaja na podlagi Uredbe (ES) št. 1073/1999;
 • Služba Komisije za notranjo revizijo v okviru nalog, ki so ji bile zaupane v skladu s 118. členom Finančne uredbe in 49. členom Uredbe (ES) št. 1653/2004;
 • Preiskovalni in disciplinski urad Komisije (IDOC) v skladi s Sklepom Komisije z dne 12. junija 2019 o določitvi splošnih izvedbenih določb o izvajanju upravnih preiskav in disciplinskih postopkov – C(2019)4231 in Sklepom Komisije EU) 2019/165 z dne 1. februarja 2019 o določitvi notranjih pravil glede zagotavljanja informacij posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, in omejevanja nekaterih njihovih pravic do varstva podatkov v okviru upravnih preiskav, preddisciplinskih in disciplinskih postopkov ter postopkov začasne odstranitve z delovnega mesta;
 • Evropsko računsko sodišče v okviru nalog, ki so mu zaupane s 287. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije (prej Pogodba ES) in petim odstavkom 20. člena Uredbe (ES) št. 58/2003;
 • Evropski varuha človekovih pravic v okviru nalog, ki so mu zaupane s 228. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije;
 • Evropsko javno tožilstvo v okviru nalog, ki so mu zaupane s 4. členom Uredbe Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT).

 

 

7. Kako varujemo vaše osebne podatke?

 

Strežniki platforme gostujejo pri spletnih storitvah Amazon Web Services v Evropskih podatkovnih središčih. Generalni direktorat za informatiko Evropske komisije (DG DIGIT) upravlja infrastrukturo v oblaku v močno zavarovanem okolju. Dostop do podatkovnih nosilcev v podatkovnih središčih ima samo pooblaščeno osebje, lokacije pa so strogo fizično varovane.

 

DG DIGIT zagotavlja varnost storitve gostovanja za IT v skladu s Politiko in okvirom informacijske varnosti Komisije ter dopolnilnim okvirom informacijske varnostne politike DG DIGIT. Glej tudi Sklep Komisije C(2006)3602 z dne 16. avgusta 2006 o varnosti informacijskih sistemov, ki jih uporablja Evropska komisija in izvedbena pravila z dne 16. avgusta 2006 o varnosti informacijskih sistemov, ki jih uporablja Evropska komisija.

 

Osebne podatke se sporoča izključno s šifriranjem HTTPS. S podatkovnimi nosilci se ne prenaša nobenih osebnih podatkov. Poleg tega se varnostne kopije podatkovnih zbirk prečisti, podatki o uporabnikih pa so anonimizirani.

 

DG DIGIT tehnični ekipi Centralne svetovalne službe posreduje anonimizirane zbirke podatkov. Storitev varnostnega kopiranja podatkovnih zbirk je zaščitena z geslom. Anonimizirana zbirka podatkov se uporablja za razvoj platforme. Vsi razvojni strežniki uporabljajo dostop z zapletenimi gesli in po potrebi šifrirano povezavo VPN, v številnih primerih pa tudi biometrični dostop. Spletne platforme, ki se jih uporablja v sklopu projekta, so zaščitene z geslom in sistemi dovoljenj, ki preprečujejo dostop do osebnih podatkov vsem, razen pooblaščenim osebam. Varnostnih kopij podatkovnih zbirk, ki vsebujejo osebne podatke, se ne shranjuje na prenosnih pomnilniških napravah.

 

Samo omejeno število imenovanih posameznikov (največ 3) iz razvojne ekipe družbe Tremend Consulting ima dostop do najvišje stopnje dovoljenj v informacijskih sistemih, kadar pa so osebni podatki shranjeni v dokumentu ali zbirki podatkov, je dostop mogoč samo na podlagi »potrebe dostopa«. Obdelovalec podatkov z zagotavljanjem dostopa do najmanjšega števila uporabnikov do informacijskih sistemov zagotavlja najnižjo raven tveganja.

 

Podatki v tranzitu so šifrirani s protokolom SSL/TLS, dostop do upravljanja in prenosi podatkov na platformi pa potekajo varno.

 

Pogodba z obdelovalcema podatkov (ponudnikoma storitev), in sicer z EUN Partnership AISBL in Tremend Software Consulting, vključuje pogodbeno klavzulo o varstvu podatkov, s čimer je zagotovljeno, da se osebne podatke obdeluje skladno z veljavno zakonodajo.

 

 

8. Kakšne pravice imate v zvezi s svojimi osebnimi podatki in kako lahko uveljavljate te pravice?

 

Pravico imate:

 • zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo;
 • zahtevati popravek svojih osebnih podatkov ali sami urediti svoj profil in spremeniti podatke;
 • zahtevati, pod določenimi pogoji, izbris svojih osebnih podatkov;
 • zahtevati, pod določenimi pogoji, omejitev obdelave svojih osebnih podatkov;
 • ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem;
 • zahtevati prenos svojih podatkov drugi organizaciji v splošni in strojno berljivi obliki (prenosljivost podatkov);

 

Po 23. členu Uredbe (EU) 2018/1725 imate pravico ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem.

 

Po zakonu imate tudi pravico zahtevati, da odločitve, ki zadevajo vas, niso avtomatizirane (se ne sprejemajo strojno).

 

Ker obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, ki je določena v točki d) prvega odstavka 5. člena oziroma točki a) drugega odstavka 10. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, upoštevajte, da jo lahko kadar koli prekličete, in sicer na način, da pošljete e-poštno sporočilo na naslov privacy@esep-support.eu, kar bo veljalo od trenutka vašega preklica. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

25. člen Uredbe (EU) 2018/1725 določa, da lahko institucije in organi EU v zadevah v zvezi z njihovim delovanjem omejijo nekatere pravice posameznikov v izjemnih okoliščinah in z zaščitnimi ukrepi, določenimi v navedeni uredbi. Take omejitve so določene v notranjih pravilih, ki jih sprejme EACEA, in so objavljene v Uradnem listu Evropske unije (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317(01)).

 

Vsaka taka omejitev bo časovno omejena, sorazmerna in bo upoštevala bistvo zgoraj navedenih pravic. Odpravljena bo takoj, ko okoliščine, ki upravičujejo omejitev, ne bodo več veljale. Po preteku tega obdobja boste prejeli podrobnejše obvestilo o varstvu podatkov.

 

Praviloma boste obveščeni o glavnih razlogih za omejitev, razen če bi informacije izničile učinek omejitve.

 

Glede obsega omejitve imate pravico vložiti pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (ENVP).

 

 

9. Pravica do pomoči v primeru spora, ki se nanaša na osebne podatke

 

V primeru kakršnega koli spora glede varstva osebnih podatkov se lahko obrnete na upravljavca podatkov. Uporabite zgoraj omenjen naslov in namenski poštni predal (1. točka).

 

Stopite lahko tudi v stik s pooblaščencem za varstvo podatkov pri EACEA na naslednjem elektronskem naslovu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

 

Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov se lahko kadarkoli pritožite na spletnem naslovu: https://edps.europa.eu/.

 


[i] Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Besedilo velja za EGP.) (OJ L 295, 21. 11. 2018, str. 39)