Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Anketa o šolskih mentorskih programih

Mentorstvo se običajno nanaša na proces, v katerem izkušena oseba, mentor, pomaga drugi osebi, mentorirancu, pri razvoju določenih veščin in znanj, ki bodo izboljšala strokovno in osebno rast mentoriranca. Na šolski ravni so na voljo možnosti mentorstva za učence, ki se običajno osredotočajo na njihovo uspešnost pri izobraževanju in socialno-čustveno podporo, ter mentorstva za učitelje, na primer v okviru začetnega usposabljanja ali programov stalnega poklicnega razvoja.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Pomembnost mentorstva v šolskem izobraževanju je priznana v pravilnikih in praksah na ravni EU. Na primer nedavno Priporočilo Sveta o poteh do šolskega uspeha navaja, da lahko sheme mentorstva, vključno z vrstniškim mentorstvom, prispevajo k boljšim izobraževalnim dosežkom in socialno-čustveni podpori, zlasti za učence s prikrajšanim socialno-ekonomskim statusom ali tiste z večjim tveganjem za slabe rezultate.

Poleg tega v spremnem delovnem dokumentu za zaposlene ugotavljajo, da je trajno, strukturirano mentorstvo z določenim časom in priložnostmi za modeliranje, prakso, ocenjevanje, podporo in povratne informacije šolskih strokovnjakov pomemben dejavnik za podporo učiteljem v njihovem začetnem izobraževanju in novoimenovanim učiteljem. Mentorstvo jim lahko pomaga bolje razumeti svoje vloge in uporabiti inovativne tehnike poučevanja ter je tesno povezano z dobrim počutjem učiteljev (užitek pri delu, motivacija, samoučinkovitost in zadržanje učiteljev na delovnih mestih).

Delite svoje mnenje v tej kratki anketi, ki jo lahko izpolnite do 19. februarja 2023. Rezultati bodo objavljeni na Evropski platformi za šolsko izobraževanje.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning