Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Ko v partituro vnesemo pristop STEAM

Dr. Daithí Kearney v tem članku deli svoje osebno popotovanje učitelja glasbe in predstavi, kako so predmeti STEAM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo, umetnost in matematika) vplivali na njegov pristop k poučevanju.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Pred skoraj desetletjem sem odpotoval na Norveško, kjer sem sodeloval v intenzivnem programu Erasmus. Na Irskem sem drugo leto poučeval glasbo in zadolžili so me, da pomagam pri izvedbi praktičnih in teoretičnih učnih ur. Navajen sem bil poučevanja, kjer sem gradivo predstavil učencem in jih poučil, kako naj ga razumejo. Moji učenci so že prej znali igrati glasbene inštrumente in celoten učni proces se je osredotočal na glasbo. V kontekstu doseganja učnih rezultatov, ki so navedeni v opisu modula, je ta pristop »deloval«.

 

Na Norveškem sem sodeloval s kolegi iz različnih institucij in držav, ki so poučevali različne predmete. Skupaj smo pristali v interdisciplinarnem razredu, v katerem pa moj pristop k poučevanju ni deloval. Številni učenci niso znali igrati na glasbene inštrumente in za to nisem imel posebej predpisanega učnega načrta. Na voljo niso imeli običajnih partitur, iz katerih bi igrali, in včasih je bilo potrebnega kar nekaj časa, da so učenci, ki niso materni govorci angleščine, razumeli moja angleška navodila, pomešana z irskim naglasom. Po 14 dneh učenja o naftnih ploščadih, zgodbah o duhovih in fotografiji, smo v harmoniji zasnovali predstavo, ki je v vsakem od nas okrepila občutek za ustvarjalni potencial in za to, da navdih najdemo v svetu okoli nas.

 

Učiteljica glasbe Estelle Jorgenson nas opominja, da so učenci aktivni nosilci učnega procesa in učitelji jih moramo pri tem podpirati. Tudi mi potrebujemo pomoč in sodelovanje s kolegi nam omogoča izmenjavo znanja glede tega, »kako« učiti in tudi »kaj« učiti. Z odpravljanjem meja disciplinarnega razmišljanja dobimo priložnost za nove možnosti in pristope, ki vključujejo, navdušujejo in izzivajo učitelje in učence, da raziskujejo tudi druga področja, ki niso povezana z njihovim predmetom, in učenju skozi izkušnjo dodajo večji pomen. To ne ogroža integritete področij in potrebe po učenju in raziskovanju posameznega področja, saj bolj prilagodljiva in fluidna struktura pokaže moč področij STEAM.

 

Moje popotovanje po ustvarjalnem in estetskem učenju me je pripeljalo do predmetov STEAM. Kot umetnik sem z navdušenjem proučeval naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo in matematiko, zato po zaslugi ustvarjalne in estetske dejavnosti bolje razumem in cenim koncepte in ideje, ki sem se jih sicer bal. S petjem in plesanjem na temo čebel ali gravitacije sem lahko navdušil mlade ume, ki so razvijali čustven in telesni stik s tematiko. Moja pedagoška praksa se je razvijala in raziskovalni pristop do različnih tem sem lahko prenesel v »bolj tradicionalne« učilnice. Poskušal sem izvedeti več o interesih in spretnostih mojih učencev tudi na drugih področjih, ne le v povezavi z glasbo.

 

Kolegi, ki poučujejo predmete STEM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika), delo umetnikov včasih označijo za luksuz. Sicer uživajo v naših delih, vendar jih nikoli ne poskušajo razumeti ali v njih prepoznati naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Kot umetniki si ne prizadevamo le bolje razumeti predmetov STEM, temveč tudi prikažemo, kako lahko ljudi informiramo in navdihujemo z vsebinami s teh področij. Vsi skupaj lahko raziskujemo čudoviti svet okoli nas. Kot učitelj sem si vzel čas za raziskovanje področij STEAM in včasih partituro pustil ob strani. To je vodilo do še bolj ustvarjalnih izvedb, ki so dosegle predpisane učne rezultate in še več.

 

 

Etnomuzikolog, geograf in umetnik Dr. Daithí Kearney je učitelj za glasbo, igro in turizem ter sodirektor raziskovalnega centra za ustvarjalne umetnosti Creative Arts Research Centre na Tehnološkem inštitutu Dundalk. Sodeloval je pri treh intenzivnih programih Erasmus, in sicer IP CREAL (2012–2015), SPACE (2016–2019) in NEXT STEP (2019–2022), ki so se osredotočali na filozofijo področij STEAM v izobraževanju.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences