Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Pogovor o izobraževanju: Kako kombinirano učenje in šolska partnerstva spodbujajo bolj vključujoče šole

V tem delu pogovorov o izobraževanju se nam pridružijo trije člani Delovne skupine za šole v evropskem izobraževalnem prostoru. Prisluhnite njihovim mnenjem o tem, kako lahko kombinirano učenje in partnerstva med šolo in skupnostjo naredijo šole bolj vključujoče.
Education Talks

Kombinirano učenje je v zadnjih letih postalo pomemben del izobraževanja. Celo ministri za izobraževanje so leta 2021 sprejeli priporočilo Sveta o kombiniranem učenju. Kombinirano učenje je lahko kombinacija mest za učenje ali kombinacija različnih digitalnih in nedigitalnih orodij. Zaradi vsega tega in velikega pomena kombiniranega učenja je naša Delovna skupina za šole raziskala, kako lahko skupaj podpremo kombinirano učenje, zlasti kot snovalci politik.

 

Kako je vključujoče kombinirano učenje videti v praksi?

 

Obstajajo trije različni načini posredovanja pri učni izkušnji. Če je učenec prepuščen samemu sebi, mora izkušnjo predelati sam, zato je pri vseh treh načinih ključen dialog, ki učencu pomaga osmisliti stvari. Učenje je vključujoče, kadar je učna situacija tako organizirana in urejena, da lahko vsi učenci aktivno sodelujejo v svojem tempu in iz lastnega interesa, ter kadar dobijo podporo, ki jo pri tem potrebujejo. Kombinirano učenje zagotavlja številne priložnosti za dejansko kombiniranje različnih načinov doživljanja izkušnje, tako da ima učenje bogat nabor izkušenj, na katere se lahko opre.

 

Kako lahko ministri za izobraževanje podprejo kombinirano učenje in s tem vključevanje?

 

Snovalci politik, zlasti ministri, morajo šolam in učiteljem omogočiti dovolj časa, da v učni načrt vključijo kombinirano učenje. Pomembno je, da je učni načrt prilagodljiv in da ni preveč strogo začrtan. Učitelji potrebujejo našo podporo tudi pri uporabi naprav, zato moramo zagotoviti ustrezno usposabljanje za uporabo digitalnih naprav in digitalnih orodij. Zelo pomembno je tudi, da imajo prostor, kjer lahko drug z drugim delijo svoje izkušnje. Šole in učitelji delajo čudovite stvari, mi, snovalci politik, pa jim moramo omogočiti dostop do različnih evropskih platform, kjer lahko izmenjujejo svoje izkušnje.

 

Na Hrvaškem smo lahko priča izjemnemu sodelovanju med šolami in lokalnimi skupnostmi. Naše šole na podoben način sodelujejo s policijo. Policist pride v šolo, kjer prvošolce uči o vedenju na cesti, nato pa gredo ven, da lahko otroci naučeno uporabijo še v praksi. Na ta način bi šole morale izkazovati odprtost za sodelovanje z lokalno skupnostjo, saj lahko skupaj učencem zagotovimo najboljšo možno učno izkušnjo.

 

 

Kako lahko vodstvo šol podpre kombinirano učenje in s tem vključevanje?

 

Vodstvo šol lahko podpre kombinirano učenje in s tem vključevanje tako, da učiteljem omogoči dovolj avtonomije, da lahko izkažejo svojo ustvarjalnost. Učitelje je treba obravnavati kot strokovnjake, ki vedo, kaj je najbolje za njihove učence in kako smiselno oblikovati prilagojen učni proces. Seveda pa mora to podpreti tudi pravni okvir.

 

Državni učni načrt v Estoniji na primer temelji na kompetencah, veščinah in učnih rezultatih. To učiteljem omogoča, da kombinirajo različne pristope učenja, saj imajo popolno avtonomijo pri odločanju, kako bodo oblikovali učni proces, pod pogojem, da so učni rezultati v celoti doseženi. Ta avtonomija jim omogoča, da se mrežijo in stkejo partnerstva, na primer z delodajalci ali z nevladnimi organizacijami, in jih pripeljejo v učilnice. Ali pa da učne ure izvajajo zunaj učilnice, na primer v laboratoriju, muzeju, parku, gozdu, oziroma kjerkoli želijo, pod pogojem, da so učni rezultati doseženi.

 

Vodstvo šolo lahko spodbudi tudi sodelovanje med šolo in zasebnim sektorjem. V Estoniji obstaja kultura javno-zasebnih partnerstev med šolami in zasebnimi podjetji, ki je zakoreninjena globoko v družbi. Vendar pa se mi zdi najpomembnejše, da ustvarimo okolje zaupanja in vzpostavimo kulturo sodelovanja, ki bosta naposled le omogočila uporabo kombiniranega učenja.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership