Skip to main content
European School Education Platform

Stališča

Strokovna mnenja in raziskave s področja šolstva

Education Talks

Education Talks: Krepitev izobraževanja s sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi

V našem zadnjem intervjuju je Xavier Prats Monné, posebni svetovalec pri organizaciji »Teach For All«, delil svoje poglede na partnerstva med šolami in skupnostjo. Dotaknil se je tudi izzivov, s katerimi se lahko šole srečujejo v tem kontekstu, in razvijanja kolektivnega vodenja.
Policy development
School leadership
School partnerships and networks
keywords and a handshake

Anketa o šolskih mentorskih programih

Mentorstvo se običajno nanaša na proces, v katerem izkušena oseba, mentor, pomaga drugi osebi, mentorirancu, pri razvoju določenih veščin in znanj, ki bodo izboljšala strokovno in osebno rast mentoriranca. Na šolski ravni so na voljo možnosti mentorstva za učence, ki se običajno osredotočajo na njihovo uspešnost pri izobraževanju in socialno-čustveno podporo, ter mentorstva za učitelje, na primer v okviru začetnega usposabljanja ali programov stalnega poklicnega razvoja.
Professional development
a school boy meeting a firefighter

Mreženje med šolami in okoljem za izboljšanje izobraževanja

Izboljšanje šol je nenehna skrb različnih zainteresiranih strani v izobraževanju. V tem prispevku José Luís Muñoz Moreno iz Avtonomne univerze v Barceloni obravnava pomen sodelovanja med šolami in skupnostmi v tem procesu.
School partnerships and networks
Interview visual - Paul Downes

Pogovor o izobraževanju – Poti do uspeha v šoli

Profesor Paul Downes, direktor Centra za prikrajšanost v izobraževanju, ki se nahaja znotraj Inštituta za izobraževanje dublinske mestne univerze, je pred kratkim delil svoje razmišljanje o novem predlogu Evropske komisije za priporočilo Sveta o pobudi Poti do uspeha v šoli. Dokument opisuje ukrepe politike za obravnavo zgodnjega opuščanja izobraževanja in slabšega akademskega uspeha pri osnovnih spretnostih.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Vpliv socialnega in čustvenega učenja na duševno zdravje in dobrobit

Psihološki učinki pandemije so pokazali, da bi moral biti izobraževalni sistem bolj ljubeč in sočuten, saj bi le tako podprl socialne in čustvene potrebe otrok in mladih. V tem članku Carmel Cefai z Univerze na Malti pojasni, kako bi lahko obravnavali to tematiko.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Vključujoče izobraževanje ali izobraževanje učencev s posebnimi potrebami? Trenutni trendi in pomisleki v Evropi

Potreba po razvoju bolj vključujočih izobraževalnih sistemov je vedno večja, vendar se evropske države pri tem soočajo s številnimi izzivi. Vključujoče izobraževanje lahko s sodobnega stališča opišemo kot »organizacijsko načelo«, ki podpira šolske strukture in procese. Vsem učencem nudi enake priložnosti za učenje v skladu s pristopom, ki temelji na pravici do izobraževanja (Evropska agencija, 2018a).
Inclusion
Special needs education
Hands and musical notes

Ko v partituro vnesemo pristop STEAM

Dr. Daithí Kearney v tem članku deli svoje osebno popotovanje učitelja glasbe in predstavi, kako so predmeti STEAM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo, umetnost in matematika) vplivali na njegov pristop k poučevanju.
Arts