Skip to main content
European School Education Platform

Research

Podpiranje in predstavitev raziskav na lokalni ravni

Children painting with water colours

Vizualna umetnost v angleškem jeziku kot strategija poučevanja tujega jezika: Akcijska raziskava majhnega obsega v grškem osnovnošolskem izobraževanju

Ta prispevek predstavlja akcijsko-raziskovalno študijo, ki raziskuje, kako lahko vizualna umetnost izboljša poučevanje angleščine kot tujega jezika (EFL) v grškem osnovnošolskem izobraževanju, kakšen pristop poučevanja lahko podpre angažiranost učencev in sodelovanje pri učnih urah EFL in kako lahko integracija vizualne umetnosti izboljša poučevanje.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

Vloga IKT v digitalni preobrazbi izobraževanja v šolah v južni Španiji po koncu pandemije

Namen raziskave je analizirati dojemanje digitalne preobrazbe v izobraževanju po koncu pandemije v šolah v južni Španiji, zato se bo osredotočala na težave, ki so povezane z izvedbo digitalne preobrazbe šolskega programa (#TDE). Poudarek bo tudi na učencih in dijakih, učiteljih, vodstvu šol, družinah in drugih deležnikih v 12 izobraževalnih ustanovah, in sicer vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah.
Digital tools
Online learning
science lesson

Vodič z najboljšimi praksami na področju metodologije STEAM v projektih eTwinning za bodoče učitelje

STEAM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo, umetnost in matematika) je vse bolj priljubljen interdisciplinarni pristop k učenju, pri katerem učenci postanejo ustvarjalci znanja in ga ne le reproducirajo. Ker pa ta izobraževalni model nima dobro opisanega metodološkega okvira, lahko učitelji, zlasti manj izkušeni, pri njegovi izvedbi naletijo na težave.