Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Izobraževanje in raznolikost LGBTIQ

Zagotavljanje varnega učnega okolja za mlade pripadnike skupnosti LGBTIQ prinaša številne izobraževalne izzive. V tem poročilu so opisane najboljše prakse na področju izobraževanja o spolni raznolikosti po vsej EU, obravnavani pa so tudi glavni miti in zmotne predstave o osebah LGBTIQ.
Publication cover image (European Commission)

Predstavljena so tudi dela Evropske komisije in drugih mednarodnih organizacij pri obravnavanju diskriminacije oseb LGBTIQ ter glavne raziskave in dokazi. Dodana so tudi ključna sporočila in priporočila, ki jih je za spodbujanje vključevanja oseb LGBTIQ treba izvajati na nacionalni in šolski ravni ter v učnih načrtih in skupnosti.

 

 

Tematsko poročilo je pripravila delovna skupina za spodbujanje skupnih vrednot in vključujočega izobraževanja ET 2020.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being