Skip to main content
European School Education Platform

Priročniki

Praktične ideje in smernice za učitelje in šole

Young pupils sitting in a group

Spodbujanje socialnega in čustvenega učenja v razredu

Socialno in čustveno učenje (SEL) je izobraževalni pristop, ki je namenjen spodbujanju socialnih in čustvenih kompetenc učencev, da bodo uspešni na akademskem, socialnem in poklicnem področju.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Kako v poučevanje predmetov STEAM vključiti umetnost

STEAM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo, umetnost in matematika) je inovativen pristop k učenju, ki spodbuja ustvarjalnost in sodelovanje učencev z vključevanjem umetnosti v naravoslovne predmete. V tem članku bodo učitelji našli ideje in vire za uvajanje poučevanja STEAM v svojih razredih.
Arts

Kako lahko izobraževanje v šolah spodbudi participacijo mladih?

Šolsko izobraževanje igra ključno vlogo pri spodbujanju participacije mladih in učencem in dijakom pomaga, da krepijo zaupanje v svoj vpliv na svet, v katerem živijo. V tem priročniku boste spoznali nekaj koristnih nasvetov, kako spodbujati aktivno državljanstvo v razredu.

Celostni šolski pristop k učenju za trajnost – kako začeti

Ambiciozni cilj EU, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina, zahteva ukrepanje sektorja za izobraževanje in usposabljanje. Celostni šolski pristopi k trajnosti so bistveni za učinkovito učenje za trajnost. V tem članku bomo preučili uporabne vire in praktične ideje, kako na celosten način vključiti trajnost v šole.

Izkušnje pridobljene iz poučevanja zgodovine na podlagi preteklih vojn v Evropi

V obdobjih konfliktov, kot je na primer vojna v Ukrajini, vedno znova pod drobnogled postavljamo vprašanje navajanja zgodovinskih dejstev in tega, kako se jih predaja učencem. V tem priročniku si lahko preberete, kako lahko učitelji zgodovine obravnavajo konflikte in različna mnenja ter s tem predmet zgodovine smiselno oblikujejo za vse učence.
Cultural heritage
Cultural diversity

Izvajanje pristopa »prinesi svojo napravo« pri pouku

Ker se tehnologija vse pogosteje uporablja pri pouku, koncept »prinesi svojo napravo« (PSN, v ang. »Bring Your Own Device« oz. BYOD) učiteljem in učencem ponuja nove možnosti za učenje. Nenehno je treba iskati cenovno ugodne rešitve za uporabo tehnologije pri vključevanju učencev v pouk. V tem priročniku je predstavljenih nekaj virov in praktičnih nasvetov, ki bodo vaši šoli pomagali začeti izvajati koncept »prinesi svojo napravo«.
Digital tools

Kako ustvariti uporabniški račun za storitve EU?

Leta 2022 se bosta portala Evropske komisije School Education Gateway in eTwinning združila v enotno platformo za šolsko izobraževanje z uradnim imenom "European School Education Platform"; vse vsebine in storitve bodo tako pod eno streho. Platforma bo dostopna z uporabniškim računom EU Login, ki je storitev Evropske komisije za preverjanje pristnosti uporabnikov. V tem priročniku boste našli navodila za odprtje uporabniškega računa EU Login, ki pooblaščenim uporabnikom omogoča dostop do številnih spletnih storitev Komisije z enim samim elektronskim naslovom in geslom.
Announcements

Pregled izobraževanja in usposabljanja v Evropi: kako uporabiti enega izmed najobsežnejših letnih poročil o evropskem izobraževanju

Pregled izobraževanja in usposabljanja je vodilna letna analiza Evropske komisije o stanju na področju izobraževanja v Evropski uniji. Pregled poroča o ciljih na ravni EU, ki so del dolgoročnega strateškega okvira EU na področju izobraževanja. Poleg tega se osredotoča na "vodilno temo". V tem priročniku boste spoznali glavne značilnosti poročila in videli, kako jih lahko uporabite pri svojem delu.
Policy development

Razumevanje medijske pismenosti in dezinformacij

Ker se vsi, od učencev do učiteljev, v vsakdanjem življenju zanašajo na digitalno tehnologijo, zlasti v času pandemije, je potreba po medijski pismenosti večja kot kdaj koli prej. V tem priročniku bomo preučili nekaj koristnih virov o medijski pismenosti in dezinformacijah.
Media literacy

Kako lahko izboljšam svoje delo? Akcijsko raziskovanje kot sredstvo za spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja učiteljev

Akcijsko raziskovanje učitelje spodbuja k spoznavanju novih praks poučevanja, bogatenju pedagoškega repertoarja in razmisleku o njihovem načinu poučevanja. S pomočjo akcijskega raziskovanja lahko učitelji ob upoštevanju lastnih potreb in konteksta nenehno razvijajo svoje pedagoške pristope, poklicno identiteto in strokovna znanja.
Professional development
Pedagogy