Skip to main content
European School Education Platform

Primeri dobrih praks

Zbirka navdihujočih praks iz projektov, šol in učilnic po vsej Evropi

General visual - Practice video

Podpora novoprispelim učencem beguncem

Leta 2022 je šola št. 361 v Varšavi na Poljskem prejela velik pritok učencev beguncev iz Ukrajine. V tem videoposnetku bomo izvedeli, kako je šola sprejela te učence in jim pomagala, da so se naučili poljskega jezika, sodelovali z novimi vrstniki in kar je najpomembneje – da so se počutili varne.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Zavzemanje za socialno in čustveno učenje

Socialno in čustveno učenje je izobraževalni pristop, ki je namenjen razvijanju socialne in čustvene inteligence učencev prek integriranega celostnega pristopa k izobraževanju.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Izboljšanje sodelovanja učencev na področjih STEAM

Kratica STEAM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo, umetnost in matematika) opisuje celosten pristop k učenju z združevanjem umetnosti in področij STEM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika). Umetnost igra tudi vlogo dostopne točke, ki učence usmerja skozi raziskovanje, ustvarjalnost in reševanje težav. Ta multidisciplinarni pristop spodbuja učenje na podlagi enakosti spolov, saj deklice vabi k raziskovanju znanstvenih vsebin, dečkom pa poskuša umetnost prikazati na zanimivejši način.
hands together

Projekti, ki spodbujajo večjezičnost v razredu

Zaradi trenutne krize v Ukrajini se veliko pozornosti posveča raznolikosti v razredih ter podpiranju večjezične pedagogike in večjezičnih učnih praks. Kako lahko učitelji vodijo kulturno bolj raznolike razrede in vsem otrokom zagotovijo enakovredno izobraževanje? V tem članku se bomo osredotočili na več projektov po Evropi, ki podpirajo vključevanje otrok z različnimi domačimi jeziki v razred.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Projekti akcijskega raziskovanja, ki prinašajo spremembe

Akcijsko raziskovanje učiteljem omogoča, da prek raziskovanja in razmišljanja nenehno ocenjujejo in izboljšujejo svoje prakse. V opisih naslednjih projektov boste izvedeli, kako lahko z akcijskim raziskovanjem izboljšate vzdušje v svoji učilnici.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Kaj se obnese pri sprejemanju beguncev v evropskih učilnicah

Vse več je evropskih razredov, ki sprejemajo ukrajinske družine in njihove otroke, kar posledično ustvarja večjo kulturno in izobraževalno raznolikost v naših šolah. Evropski nabor orodij za šole ponuja skrbno izbrane vire za učitelje, strokovne delavce, administratorje, družine in oblikovalce politik, ki vključujejo tudi učinkovite prakse za vključujoče izobraževanje beguncev in migrantov.
Migrant students
Cultural diversity