Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Podpora novoprispelim učencem beguncem

Leta 2022 je šola št. 361 v Varšavi na Poljskem prejela velik pritok učencev beguncev iz Ukrajine. V tem videoposnetku bomo izvedeli, kako je šola sprejela te učence in jim pomagala, da so se naučili poljskega jezika, sodelovali z novimi vrstniki in kar je najpomembneje – da so se počutili varne.
General visual - Practice video

 

Osnovna šola št. 361, ena najnovejših šol v Varšavi. V zadnjih 6 mesecih je ta šola gostila najbrž največ ukrajinskih beguncev iz različnih delov države, ki jo pesti vojna. Pred počitnicami smo gostili več kot 200 učencev, ki so morali pobegniti z vojnih območjih. Naša ideja za prve mesece je bila, da jim zagotovimo varen kraj, v osnovi ne nujno za učenje, pač pa za preživetje. Po počitnicah se je situacija drastično spremenila. 80 % učencev se je odločilo, da ostane tukaj, na Poljskem, še nadaljnjih nekaj mesecev, mogoče celo let. To je povsem spremenilo naše cilje. Zdaj ne gre le za zagotavljanje varnosti, pač pa za vključevanje v poljski izobraževalni sistem.

 

Prišli smo do raznih idej, kako jim zagotoviti ustrezen proces učenja. Ena izmed idej je bila, da bi izvajali pripravljalne ure, kjer bi jim zagotovili ustrezno znanje poljskega jezika, kar bi služilo za vstop v naš izobraževalni sistem. Čeprav je na začetku vloga kulturnega posrednika neprecenljiva, pri delu v razredu prideš do točke, ko rečeš »dovolj« in kulturnega posrednika prosiš, naj se nekoliko oddalji od dejanskega dela v razredu in izvaja druge naloge, zato da lahko otroci začnejo aktivno uporabljati poljski jezik. S tem jih ne želimo odmakniti od njihove kulture, tradicije in zgodovine. To nikakor ni naš namen. Otroci, ki so vključeni v redni pouk, tudi takšnih je namreč nekaj, veliko prej usvojijo poljski jezik, saj je bila večina teh učencev prejšnje leto v pripravljalnem razredu. Ob koncu leta je ekipa učiteljev predlagala, naj te otroke vključimo v redni pouk, saj je bilo njihovo znanje poljščine dovolj dobro, in menimo, da so se zelo dobro vključili v razred.

 

Druga ideja je bila, da bi posamezne osebe vključili v tečaj poljščine. Ampak ker je teh učencev na desetine, je bilo to nemogoče. Zato smo uvedli povsem novo idejo medkulturnih razredov. To so razredi, kjer imamo od 30 do 50 % Ukrajincev, in ta ideja se je izkazala za res revolucionarno. Izkazalo se je, da učenci v teh razredih komunicirajo v poljščini, angleščini in ukrajinščini, znajo pa se ne le vključiti v poljski izobraževalni sistem, pač pa v ta poljski sistem prinesejo tudi nekaj svojega. Torej ne vključujemo le njih v ta sistem, pač pa se vsi vključujemo skupaj z njimi. Ustvarjamo nekakšen nov izobraževalni sistem, tj. združen poljsko-ukrajinski izobraževalni sistem.

 

Poleg običajnih izobraževalnih dejavnosti, v katerih lahko ti otroci sodelujejo, je zelo pomembno, da tisti, ki potrebujejo našo pomoč, prejmejo dodatno podporo v obliki izvenšolskih dejavnosti. Včasih so to dodatne ure poljskega jezika, do katerih je zakonsko upravičen vsak priseljeni učenec. To sta običajno 2 uri poučevanja poljskega jezika na teden. Še en vidik zagotavljanja pomoči otrokom iz Ukrajine pa je vzpostavljanje odnosov s poljskimi otroki, da se tukaj počutijo varne in da na šolo začnejo gledati kot na svoj drugi dom. Mogoče se sliši pretirano, a res si želimo, da se počutijo varne, pomirjene in da vedo, da lahko računajo na pomoč z vseh strani.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning