Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Izboljšanje sodelovanja učencev na področjih STEAM

Kratica STEAM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo, umetnost in matematika) opisuje celosten pristop k učenju z združevanjem umetnosti in področij STEM (naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika). Umetnost igra tudi vlogo dostopne točke, ki učence usmerja skozi raziskovanje, ustvarjalnost in reševanje težav. Ta multidisciplinarni pristop spodbuja učenje na podlagi enakosti spolov, saj deklice vabi k raziskovanju znanstvenih vsebin, dečkom pa poskuša umetnost prikazati na zanimivejši način.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

V nadaljevanju si lahko preberete opise izbranih projektov, ki jih financira EU in ki prikazujejo, da je področja STEAM mogoče poučevati na interaktiven in zabaven način.

 

Vključevanje učencev v področja STEAM

 

Steam Builders je tekoči projekt, ki poskuša vključiti učence v dejavnosti STEAM z različnimi interdisciplinarnimi metodami poučevanja. Pri tem prednosti ne daje teoriji, temveč situacijam iz resničnega življenja, saj se tako učenci lažje povežejo s tematiko. V sklopu projekta so bili razviti pedagoški viri, ki s pomočjo zgodovinske dediščine razlagajo matematične in znanstvene koncepte ter jih umeščajo v kontekst. Do sedaj so bili izdani pedagoški vodič, knjižica o neformalnem izobraževanju na področjih STEAM in učno gradivo, ki učiteljem pomaga pri izvajanju medpredmetnega pristopa.

 

Namen projekta ArtIST je razviti multidisciplinarne programe, ki združujejo umetnost in tehnologijo, trde in mehke veščine ter poslovno in podjetniško usposabljanje. Natančneje, oblikujejo in izvajajo module na ravni magistrskega študija, ki umetnost vključujejo v izobraževanje o inovacijah, podjetništvu in znanosti. Z dodanim ustvarjalnim elementom prispevajo k posodobitvi poučevanja predmetov STEM in izboljšujejo spretnosti učencev na področju reševanja težav, kritičnega razmišljanja in komunikacije. Zaradi prilagodljive modularne strukture lahko učitelji in učenci kombinirajo module STEAM glede na svoje potrebe in interese. V okviru projekta so pripravili nabor obsežnega učnega gradiva za lažje izvajanje programa.

 

 

 

 

Spletna platforma Europeana omogoča digitalni dostop do gradiva o evropski kulturni dediščini z različnih področij. Viri, med katere spadajo tudi umetniška dela, knjige, glasba, videoposnetki in časopisi, so prosto dostopni na spletnem mestu in z njimi lahko obogatite poučevanje predmetov STEM. Blog Teaching with Europeana je prav tako dragocen vir, saj učiteljem omogoča, da si izmenjajo učne načrte ter med seboj delijo nasvete in mnenja. Na Europeani je poseben prostor namenjen učnim scenarijem STEAM, ki vsebujejo podrobne učne načrte in dejavnosti na temo vključevanja digitalne kulturne dediščine v predmete STEM, kot je matematika.

 

 

 

 

Projekt IN2STEAM so razvili na centru za evropske študije in pobude CESIE, da bi osnovnošolce, zlasti deklice, navdušili za poklicno pot na področjih STEM. Učitelji v projektu pridobijo ustrezne spretnosti za poučevanje konceptov STEAM na osnovnošolski ravni. Tem projektom je skupno, da razvijajo kompetence učencev na področju ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja in reševanja težav. In to so spretnosti, ki bodo dopolnile njihove tehnične sposobnosti ter jih pripravile na delo v 21. stoletju. Projekt daje prednost metodam poučevanja, ki upoštevajo enakost spolov, da bi povečali zanimanje deklic za predmete STEM, saj so ženske še vedno nezadostno zastopane v poklicih na teh področjih. Viri vključujejo spletne module za usposabljanje in smernice za učitelje, da bi v svojih učilnicah učinkovito uvedli pristope STEAM.

 

 

 

Vlaganje v izobraževalce

 

Cilj projekta STEAMonEdu je povečati sprejemanje in vpliv izobraževanja STEAM z vlaganjem v strokovni razvoj izobraževalcev. Učitelje podpira prek kombiniranih programov ali prek sodelovanja v skupnosti deležnikov, kjer si lahko med seboj izmenjajo izkušnje in najboljše prakse. V okviru projekta so nastali priročnik za usposabljanje za učitelje, vodič po izobraževalnih praksah STEAM in okvir kompetenc za izobraževalce na področju STEAM.

 

STE(A)M IT je prvi celovit okvir STEAM v Evropi, ki spodbuja inovativne in interdisciplinarne pristope k poučevanju predmetov STEAM. Zagotavlja programe usposabljanja, orodja in smernice za osnovnošolske in srednješolske učitelje ter mrežo poklicnih svetovalcev na ravni EU, ki jim pomaga spodbujati zaposlovanje na področjih STEM. Zavzema se za interdisciplinarni pristop k poučevanju predmetov STEM, da bi pri učencih vzbudili zanimanje za študij in zaposlitev na teh področij.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science