Skip to main content
European School Education Platform

Novosti

Dogodki in novice o evropski izobraževalni politiki in ukrepih s področja šolstva

peace poster children handprints

Evropa potrebuje izobraževanje o miru, izobraževanje o miru pa potrebuje Evropo

Ljudi je mogoče naučiti, kako se s konflikti soočiti na konstruktiven način, da tako zmanjšamo primere nasilja. Z vključevanjem vseh je mogoče zagotoviti mirnejšo prihodnost. Tisti, ki podpirajo izobraževanje o miru, so se zavezali, da bodo podprli vse koristne in potrebne učne procese, ki podpirajo te cilje. V tem članku profesor Uli Jäger in dr. Nicole Rieber iz fundacije Berghof Foundation povesta več o izobraževanju o miru v Evropi.
European Commission Education Summit 2022 (banner)

Pobuda »Poti do uspeha v šoli« v središču petega evropskega vrha o izobraževanju

Peti evropski vrh o izobraževanju, ki je potekal 1. decembra 2022, je predstavnikom mladih in članom skupnosti za izobraževanje in usposabljanje iz celotne Evropske unije (EU) omogočil, da skupaj analizirajo pretekle dosežke in opredelijo prihodnje korake za spopadanje s trenutnimi izobraževalnimi izzivi.
Events
Well-being
Working around a table

Vrednotenje kakovosti predšolske vzgoje in varstva – cilji in načela

Da bi lahko vsi otroci v celoti izkoristili storitve predšolske vzgoje in varstva (ECEC), je bistvenega pomena, da je kakovost predšolske vzgoje in varstva na visoki ravni. To je treba doseči z uporabo učinkovitega sistema spremljanja in vrednotenja (M&E).
Early Childhood Education and Care
Policy development
Annual Theme

Tematska skupina posvečena osrednji temi eTwinninga v letu 2022 "Naša prihodnost je lepa, trajnostna in skupna: Šole in novi evropski Bauhaus."

Od aprila 2022 skupina članom skupnosti eTwinning zagotavlja priložnosti za strokovni razvoj ter sredstva za poučevanje in učenje, ki so namenjena raziskovanje teme "Šole in novi evropski Bauhaus". Cilj je bil zasnovati načine, s katerimi bi v prihodnosti učne prostore naredili lepše, bolj trajnostne in bolj vključujoče.
Classroom management
Inclusion
Professional development
eTwinning Schools Annual Conference

Sklepni prispevek o letni konferenci

Letna konferenca šol eTwinning, ki je potekala od 7. do 9. decembra, je udeležencem omogočila vpogled v vključujoče in inovativne prakse šol eTwinning.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Zaradi vojne v Ukrajini, ki še traja, in krute resničnosti, ki jo je vojna prinesla ukrajinskemu ljudstvu, žaluje cel svet. Skupnost eTwinning se je odzvala solidarno z namenom, da bi ukrajinskim učencem, staršem in učiteljem pokazala, da razmere v Ukrajini vplivajo na vse nas in da vsi zagovarjamo konec spora.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being
Kampus Production

Spletna konferenca eTwinninga za začetno izobraževanje učiteljev (Initial Teacher Education – ITE): zagotavljanje sodelovalnih, vključujočih in trajnostnih strokovnih praks bodočim učiteljem prek eTwinninga

strokovnih praks bodočim učiteljem prek eTwinninga Spletna konferenca eTwinninga o začetnem izobraževanju učiteljev, ki je potekala od 30. novembra do 2. decembra, je strokovnjakom ITE zagotovila nove vpoglede, navdih in oprijemljiva orodja.
Career guidance
Professional development