Skip to main content
European School Education Platform
News item

Podjetniške kompetence – spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri evropski mladini

Čeprav ne bodo vsi mladi postali podjetniki, je bistvenega pomena zagotoviti, da šole po vsej Evropi razvijajo in negujejo podjetniške kompetence. Izvedite zakaj.
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Podjetništvo kot vseživljenjska veščina 

Vsi cenimo ustvarjalnost, kritično razmišljanje in reševanje problemov, pa tudi vztrajnost in samoiniciativnost – vse to so pomembni gradniki inovativne miselnosti. Podjetništvo kot ena ključnih kompetenc Evropske komisije za vseživljenjsko učenje vključuje vse te lastnosti in še več. Zajema različna znanja, veščine in stališča, ki so uporabni v izobraževanju pa tudi v poklicnem in osebnem življenju, kot je pojasnjeno v okviru EntreComp.

 

Podjetništvo v šolah

 

 Izsledki raziskave (2022) kažejo, da so kompetence inovativnosti in podjetništva v šolski učni načrt v večini primerov vključene z medpredmetnim pristopom (55 %) ter kot samostojni predmet (36 %). Skoraj 80 % jih je poročalo, da bi bilo treba na šolski ravni dati večji poudarek obema kompetencama. Zunajšolske dejavnosti, ki povezujejo učence z lokalno skupnostjo ali podjetji, inovacijski laboratoriji, ki vključujejo učence v raziskovalne projekte, in mednarodni projekti so bili ocenjeni kot najučinkovitejše prakse za razvoj teh kompetenc.

 

Primeri projektov dobre prakse za spodbujanje podjetništva

 

Cilj projekta EnterSchoolMinds je bil opremiti učence z veščinami, povezanimi s podjetniško miselnostjo, s poudarkom na učiteljih, učencih in starših.

 

Rezultati projekta vključujejo sheme za pridobivanje certifikatov, gradiva za usposabljanje in nabor potrebnih orodij.

 

Mreža podjetniških šol (Network of Entrepreneurial Schools – NES) je med drugim pripravila obsežno knjižico virov in orodij za osnovne šole.

 

V okviru projekta KidVenture je bila ustvarjena računalniška poučna igra za otroke, ki se lahko tako naučijo osnov podjetništva.

 

Dodatni viri

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn