Skip to main content
European School Education Platform

Izobraževalno gradivo

Načrti učnih ur in drugo gradivo, s katerim lahko popestriš svoje učne ure in šolo

RODNAE Productions

Predšolska akademija STEAM

Ta dokument se osredotoča na izobraževanje STEAM (izobraževanje na področju znanosti, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike), ki učencem pomaga raziskati in izkusiti svet na znanstveni način. Male učence z interdisciplinarnimi aktivnostmi spodbuja, da sestavijo svoje robote iz materialov, ki jih ponovno uporabijo na umetniški način.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: Vključevanje vsebin STEAM v jezikovno izobraževanje

Ta projekt vam zagotavlja dostop do virov, ki jih lahko uporabite pri poučevanju nejezikovnih predmetov v tujem jeziku (CLIL), in sicer predmetov STEAM (naravoslovje, tehnologija, inženiring, umetnost in matematika) na srednješolski ravni. Na voljo so učni načrti, učna gradiva in smernice, ki zajemajo širok nabor učnih strategij in tehnik.
Language learning
two girls outside

Pripravljen učni načrti za poučevanje zunaj učilnice

Udeleženci spletnega tečaja Izobraževanje zunaj učilnice (angl. Teaching Outside the Classroom) na portalu EU Academy so pripravili izbor kakovostnega izobraževalnega gradiva o dejavnostih in projektih, ki so primerni za poučevanje zunaj učilnice.
Classroom management
Learning space
Well-being
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastic

Projekt obravnava teme s področja znanosti, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike.

Default project kit image

eTreeHuggers

Namen projekta je poiskati zanimiva stara drevesa po Evropi in svetu, kot je Adonis v Grčiji, najstarejše evropsko drevo, ter jih izpostaviti kot pomembne naravne in kulturne dobrine, ki jih moramo spoštovati in varovati.