Skip to main content
European School Education Platform

Izobraževalno gradivo

Načrti učnih ur in drugo gradivo, s katerim lahko popestriš svoje učne ure in šolo

Go to izobraževalno gradivo
Teaching Materials

Novosti

Dogodki in novice o evropski izobraževalni politiki in ukrepih s področja šolstva

Go to novosti
News

Primeri dobrih praks

Zbirka navdihujočih praks iz projektov, šol in učilnic po vsej Evropi

Go to primeri dobrih praks
Practices

Priročniki

Praktične ideje in smernice za učitelje in šole

Go to priročniki
Tutorials

Publikacije

Poročila in študije o nacionalni in evropski šolski izobraževalni politiki

Go to publikacije
Publications

Research

Podpiranje in predstavitev raziskav na lokalni ravni

Go to research
Research

Stališča

Strokovna mnenja in raziskave s področja šolstva

Go to stališča
Viewpoints