Skip to main content
European School Education Platform

Evropski znak kakovosti

Evropski znak kakovosti

Evropski znak kakovosti ocenjuje delo vseh učiteljev in učencev, ki sodelujejo v projektu eTwinning. Projekti, ki prejmejo evropski znak kakovosti, so najvišje uvrščeni med projekti, ki so prejeli nacionalni znak kakovosti. Ti projekti predstavljajo primere uspešnega evropskega sodelovanja. Evropski znak kakovosti – Prijava ni potrebna!


Znak skladno s postopkom, ki je opisan v nadaljevanju, podeljuje centralna svetovalna služba (CSS) učiteljem, ki sodelujejo pri projektu.
 

  • Učitelja je po opravljenem postopku preverjanja za evropski znak kakovosti predlagala vsaj ena nacionalna svetovalna organizacija. Vsaka nacionalna svetovalna organizacija na podlagi ocene kakovosti nominira tretjino najboljših projektov, ki so prejeli nacionalni znak kakovosti.
  • Projekt mora vključevati vsaj dva partnerja, ki sta prejela nacionalni znak kakovosti. 

 

Evropski znak kakovosti se podeljuje le enkrat na leto in je predstavljen na portalu eTwinning.


Upoštevajte, da nacionalni projekti (z dvema ustanoviteljema iz iste države), ki pozneje dodajo partnerja iz druge evropske države, niso upravičeni do evropskega znaka kakovosti.


Če želite sodelovati v tekmovanju za evropske nagrade eTwinning, morate biti prejemnik evropskega znaka kakovosti!
 

Updated on 08.11.22