Skip to main content
European School Education Platform

Zakaj se morate še danes pridružiti skupnosti eTwinning?

Zakaj se morate še danes pridružiti skupnosti eTwinning?

Photo of people with arms around each other

Ko se pridružite skupnosti eTwinning, učitelji in drugo osebje na šoli postane del »skupnosti za šole v Evropi« ter uživa v neskončnih možnostih in priložnostih, ki jih le-ta ponuja.

 

Sodelujte z in se pustite navdihniti od kolegov iz vse Evrope

V skupnosti eTwinning učitelji skupaj s svojimi učenci ter drugimi kolegi iz držav, ki so vključene v program Erasmus+, organizirajo in vodijo dejavnosti v živo in na spletu. Sodelujejo v skupnih projektih, pri tem pa jim podporo nudi virtualno okolje TwinSpace. Nacionalne svetovalne organizacije (NSO) so odgovorne za preverjanje in potrjevanje novih uporabnikov, ki se želijo pridružiti skupnosti eTwinning, zaradi česar je platforma varna.  Hkrati nudijo podporo in vodstvo ter prepoznavajo delo učiteljev v sklopu nacionalnih in evropskih znakov kakovosti. Vsako leto izdana knjiga eTwinning pa predstavlja najbolj inovativne projekte. Odlične projekte se nagradi v sklopu evropskih nagrad eTwinning in se jih predstavi v galeriji projektov.

 

Delite svoje znanje in izkušnje s kolegi iz vse Evrope

Skupnost eTwinning sestavlja več tisoč učiteljev in šolnikov, ki jim je skupna vizija vključujočih šol. Vsi uporabljajo informacije in komunikacijske tehnologije, da na smiseln način kar najbolje izkoristijo večine 21. stoletja. eTwinnerji se srečujejo in mrežijo na spletu, v šolah ter dogodkih in konferencah eTwinning, kjer lahko drugim učiteljem služijo kot navdih, da še bolje opravljajo pedagoško delo. Na platformi European School Education Platform področje eTwinning ponuja projektne komplete, praktične primerepričevanja,  in spletno okolje, v katerem lahko eTwinnerji medsebojno komunicirajo, ustvarjajo projekte, delijo znanja in veščine ter se v svojem ritmu in skladno s svojimi interesi učijo drug od drugega.

 

Skupaj z drugimi nadgrajujte svoja znanja in veščine

Vseživljenjsko učenje je ključnega pomena za učitelje, člani skupnosti eTwinning pa se lahko v ta namen udeležujejo webinarjev ter dolgih in kratkih spletnih tečajev (vključno z MOOCi). Na voljo so jim tudi avtodidaktični materiali, konference in drugi dogodki za strokovni razvoj, kjer imajo na licu mesta priložnost, srečati se s strokovnjaki iz številnih področij in izboljšati svoje veščine. Taki dogodki učiteljem dajejo priložnost za mreženje in skupno učenje ter občutek, da so del iste skupnosti.

 

Skupnost eTwinning prav tako zagotavlja priložnosti za bodoče učitelje, ki na začetku svoje poklicne poti potrebujejo dodatno podporo.

 

Podpirajte in praznujte

Kakor vsaka skupnost tudi eTwinning obeležuje ključne dogodke. Skupnost vsako leto izbere eno temo in se ji posveti v sklopu dveh spletnih kampanj, ki potekata spomladi in jeseni ter sta namenjeni izmenjavi zamisli, načrtovanju projektov, pripravi materialov in skupnemu učenju. Vsako leto 9. maja skupnost na dan Evrope obeleži tudi dan eTwinninga in v ta namen pripravi dejavnosti, ki eTwinnerjem dajejo občutek, da so del nečesa edinstvenega, ne glede na to, od kod prihajajo.

 

Postanite protagonist

Ambasadorji eTwinninga so stebri naše skupnosti. Novi ambasadorji so izbrani na nacionalni ravni, njihova naloga pa je izvajanje usposabljanj in zagotavljanje podpore ter širjenje svoje energije in navdušenja, zaradi česar je skupnost eTwinning vsak dan večja. Če želite postati ambasador, se povežite s svojo nacionalno svetovalno organizacijo.

 

Šole, ki prejmejo znak »Šola eTwinning«, so tiste šole, ki živijo načela, ki navdihujejo skupnost eTwinning, ter v ospredje postavljajo deljeno vodstvo, sodelovanje in izmenjavo, učence kot zagovornike sprememb, vključevanje in inovativne pedagoške prakse. Spremljajte nas, da ne zamudite naslednjega roka za prijavo!

 

Vsakdo lahko postane ambasador eTwinninga in vsaka šola lahko prejme znak »Šola eTwinning«.

 

Kako se pridružiti eTwinningu?

Da si na platformi European School Education Platform ustvarite uporabniški račun, se prijavite z uporabniškim računom EU Login (ki je dostopen tukaj) in zaprosite nacionalno svetovalno organizacijo iz države, v kateri se nahaja vaša šola, da preveri, ali ste upravičeni do prijave.

 

Kaj vse ponuja platforma eTwinning?

Člani skupnosti eTwinning se lahko mrežijo, izmenjujejo informacije in sodelujejo z drugimi registriranimi eTwinnerji in šolami s pomočjo funkcij, ki so bile ustvarjenje za namene družabnega mreženja, ter s sodelovanjem v sobah, skupinah eTwinning in evropskih projektih.

 

  • Sobe so mikro skupine, ki eTwinnerjem omogočajo, da sodelujejo v videokonferencah, ki jih podpira forum ali datotečni arhiv.
  • Skupine eTwinning so virtualna mesta, kjer se srečujejo eTwinnerji in razpravljajo o specifičnih vsebinah, temah ali drugih področjih zanimanja. Tematske skupine so skupine, ki jih koordinira Centralna svetovalna služba (CSS) in jih moderirajo izkušeni eTwinnerji (več informacij je na voljo tukaj).
  • Projekti eTwinning vključujejo dejavnosti, ki obravnavajo različne teme in ključne kompetence ter vključujejo dva ali več učiteljev in njihove učence. Vsakemu eTwinning projektu je dodeljeno virtualno okolje TwinSpace – to je brezplačna in varna platforma, do katere imajo dostop samo drugi uporabniki eTwinninga, ki so vključeni v projekt, ter gosti in učenci, ki jih izberete vi.

 

eTwinnerji lahko poleg tega izkoristijo različne priložnosti za poklicno in strokovno izobraževanje, ki so na voljo na spletišču in jih organizira European School Education Platform. Nekatere od ponujenih možnosti za izobraževanje bodo prilagojene specifičnim željam in potrebam eTwinnerjev ter bodo namenjene izključno njim:

 

  • Kratki spletni tečaji so intenzivni in poučni tečaji, ki učiteljem predstavijo neko področje, spodbujajo nastanek novih zamisli in pomagajo udeležencem, da razvijajo svoje veščine.
  • MOOCi (množični odprti spletni tečaji) so 4 do 6 tednov trajajoči tečaji v obsegu 12 do 25 ur. Udeležencem je dana možnost, da se v času trajanja tečaja učijo samostojno in opravijo naloge ob času, ki njim najbolj ustreza. Po koncu tečaja udeleženci prejmejo potrdilo o uspešno opravljenem tečaju.
  • Webinarji so spletna srečanja, ki običajno trajajo eno uro in učiteljem dajo priložnost, da se seznanijo z različnimi temami ter o njih razpravljajo.
  • Serija webinarjev je niz dveh zaporednih webinarjev, s katerima je povezana interaktivna naloga na spletu.
  • Spletne konference in dogodki so zasnovani in namenjeni posebnim ciljnim skupinam in temam.

 

Ali niste upravičeni, da se pridružite eTwinningu?

Skupnosti eTwinning se lahko pridružijo samo zaposleni na šolah. Čeprav niste del šolskega kolektiva, lahko kljub temu brezplačno uporabljate druge dele platforme European School Education Platform in se tam mrežite. Vse priložnosti, ki so vam na voljo, si lahko ogledate tukaj. eTwinnerji lahko k določenim projektom povabijo osebe, ki niso članice skupnosti eTwinning.