Skip to main content
European School Education Platform

School & System Development

Táto časť predstaví priority Európskej komisie pre školské vzdelávanie zhromaždením relevantných zdrojov z celej platformy, ako aj ponukou nástrojov na sebahodnotenie.


Ukážku tejto časti nájdete na Tematických stránkach na portáli School Education Gateway.

Updated on 08.06.22