Skip to main content
European School Education Platform

Spolupráca

Prehľad

 

Nájdite ľudí, organizácie a školy, s ktorými môžete spolupracovať. Zúčastňujte sa na projektoch a príležitostiach na profesijný rozvoj.

 

Ľudia

 

Nájdite registrovaných ľudí na platforme European School Education Platform a overených účastníkov eTwinning.

 

Školy a organizácie

 

Nájdite registrované organizácie na platforme European School Education Platform a školy zapojené do akcie eTwinning.

 

Projekty

 

Objavte európske trendy v oblasti vzdelávania prostredníctvom učiteľov zapojených do eTwinning a ich projektov.

 

Vyhľadávanie partnerov

 

Vyhľadajte partnerské školy a organizácie v krajinách programu Erasmus+ a krajinách zapojených do akcie eTwinning, aby ste mohli realizovať spoločné projekty. Hľadajte príležitosti pre zamestnancov škôl, aby sa mohli zúčastniť na výučbových pobytoch a stážach (job shadowing) v hostiteľských školách v zahraničí.

Updated on 05.10.23