Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Prieskum zameraný na školské mentorské programy

Mentorstvo zvyčajne označuje proces, v ktorom skúsená osoba, mentor, pomáha inej osobe, zverencovi, pri rozvoji konkrétnych zručností a vedomostí, ktoré posilnia zverencov odborný a osobný rast. Na úrovni školy sú možnosti mentorstva dostupné pre žiakov a zvyčajne sa zameriavajú na ich výsledky vzdelávania a sociálno-emocionálnu podporu a pre učiteľov, napríklad v kontexte programov počiatočnej odbornej prípravy alebo kontinuálneho profesijného rozvoja.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Dôležitý význam mentorstva v rámci školského vzdelávania je uznaný v politikách a postupoch na úrovni EÚ. Napríklad, v nedávnom Odporúčaní Rady týkajúcom sa iniciatívy Cesta k úspechu v škole sa navrhuje, že mentorské schémy, vrátane partnerského mentorstva, môžu prispieť k lepším výsledkom vzdelávania a sociálno-emocionálnej podpore najmä u sociálno-ekonomicky znevýhodnených žiakov alebo tých, ktorým hrozia nedostatočné výsledky.

V sprievodnom pracovnom dokumente útvarov sa navyše uvádza, že trvalé, štruktúrované mentorstvo so stanoveným časom a príležitosťami na modelovanie, prax, hodnotenie, podporu a spätnú väzbu zo strany školských odborníkov je dôležitým faktorom podpory študentov učiteľstva v počiatočnom vzdelávaní učiteľov a novovymenovaných učiteľov. Mentorstvo im môže pomôcť lepšie pochopiť ich úlohy a aplikovať inovatívne výučbové techniky a úzko súvisí s pohodou učiteľov (radosťou z práce, motiváciou, sebaúčinnosťou a udržaním učiteľov).

Podeľte sa o svoje názory v tomto krátkom prieskume do 19. februára 2023. Výsledky budú zverejnené na platforme European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning