Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

Zvýšenie povedomia o STEAM

V tomto článku sa doktor Daithí Kearney podelí o svoju skúsenosť učiteľa hudby a predstaví, ako STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) ovplyvnil jeho prístup k výučbe.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

Takmer pred desiatimi rokmi som vycestoval do Nórska a zúčastnil som sa na intenzívnom programe Erasmus. Bol to môj druhý rok na pozícii učiteľa hudobnej výchovy v Írsku, pričom mojou úlohou bolo zjednodušiť kombináciu praktických a teoretických hodín. Bol som zvyknutý na vyučovanie, kde sa študentom prezentovali a vysvetľovali učebné materiály. Moji študenti mali skúsenosť s hrou na hudobných nástrojoch a moje vyučovanie sa sústredilo na hudbu. V súvislosti s dosahovaním vyučovacích výsledkov podľa predpísaného modulového deskriptora, to „fungovalo“.

 

V Nórsku som pracoval po boku kolegov z rôznych disciplín, inštitúcií a krajín. Vytvorili sme interdisciplinárnu triedu, do ktorej môj režim výučby nepasoval. V zdieľanom priestore mnoho študentov nehralo na hudobné nástroje a ja som nemal predpísané učebné osnovy určené pre môj odbor. Nemali sme bežný notový zápis, podľa ktorého sme mali hrať, a niekedy trvalo dlhšie, kým účastníci, pre ktorých angličtina nebola prvým jazykom, porozumeli pokynom, ktoré som im dal v angličtine s mojím írskym prízvukom. Ku koncu dvoch týždňov, počas ktorých sme prebrali ropné vrty, strašidelné príbehy a fotografie, sme vytvorili vystúpenie, ktoré zlepšilo kreatívny potenciál každého účastníka a zmysel hľadať inšpiráciu vo svete nielen okolo nás.

 

Pedagogička hudby Estelle Jorgensonová nám pripomenula, že študenti sú v procese učenia aktívni agenti a my im ako učitelia máme asistovať. Aj my však potrebujeme asistenciu a spoluprácou s kolegami sa môžeme podeliť o poznatky „ako“ vyučovať, ale aj „čo“ vyučovať. Odstránením hraníc disciplinárneho myslenia otvárame nové perspektívy a prístupy, ktoré zapájajú, zaujímajú a vyzývajú učiteľov a študentov ísť objavovať za hranice vyučovacích predmetov a uvedomovať si hlbší význam učenia v ich životnej skúsenosti. Takto sa neoslabuje integrita disciplín ani potreba učenia špecifická pre určitú disciplínu a výskumu, ale flexibilnejšia a plynulejšia štruktúra umožňuje silu STEAM.

 

Moja cesta ku kreatívnemu a estetickému učeniu viedla k STEAM. Ako umelec som mohol zapojiť vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku a prostredníctvom kreatívnej a estetickej aktivity rozvíjať väčšie pochopenie a uznanie konceptov a myšlienok, ktorých som sa často bál. Spevom a tancom na tému včiel a gravitácie som zaujal mysle mladých ľudí, ktorí si rozvinuli emocionálnu a osobnú náklonnosť k témam. Dôležité je, že to viedlo k rozvoju môjho vyučovacieho postupu a možnosti priniesť do mojich „konvenčnejších“ tried prieskumný prístup k témam. Naučil som sa viac o záujmoch a zručnostiach svojich študentov, a to nielen v oblasti hudby.

 

Naši kolegovia v oblasti STEM niekedy chápu umenie ako potešenie a chodia na umelecké vystúpenia bez toho, aby im rozumeli alebo v nich rozpoznali vedu, technológiu, inžinierstva a matematiku. Ako umelci nehľadáme len spôsob, ako rozvíjať naše porozumenie predmetom STEM, ale demonštrujeme, ako možno informovať a inšpirovať ľudí v týchto oblastiach. Spolu môžeme objaviť divy sveta nielen okolo nás. Vyučovanie, ktoré umožňuje vytvoriť priestor na objavovanie STEAM a nie vždy prihliada na známky, ma viedlo ku kreatívnejším vystúpeniam dosahujúcim nielen predpísané učebné výsledky.

 

 

Etnomuzikológ, geograf a hudobník Dr Daithí Kearney vyučuje hudbu, divadlo a turizmus a je spoluriaditeľom Výskumného centra kreatívneho umenia na technologickom inštitúte v Dundalke. Bol zapojený do troch intenzívnych programov Erasmus: IP CREAL (2012 – 2015), SPACE (2016 – 2019) a NEXT STEP (2019 – 2022), ktoré sa zaoberali filozofiami STEAM v oblasti vzdelávania.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences