Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Education talks: Cesty k úspechu v škole

Profesor Paul Downes, riaditeľ Centra znevýhodnenia vo vzdelávaní, ktoré sa nachádza v Inštitúte vzdelávania na univerzite Dublin City University, sa nedávno podelil o svoje názory na návrh Európskej komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa iniciatívy Cesty úspechu v škole. Dokument načrtáva politické opatrenia na riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky a slabých akademických výsledkov v oblasti základných zručností.
Interview visual - Paul Downes

Som profesor Paul Downes, profesor psychológie vzdelávania a riaditeľ Centra znevýhodnenia vo vzdelávaní v Inštitúte vzdelávania na univerzite Dublin City University.

 

Aké sú najväčšie výzvy v zlepšovaní výsledkov vzdelávania?

 

Hlavným problémom je smrtiaci koktail chudoby a postpandemického vplyvu. Už z výsledkov štúdie PISA 2018 vidíme veľmi znepokojujúce zhoršenie výsledkov v základných zručnostiach v čítaní, matematike a vede u viac ako jedného z piatich študentov v celej Európe.

 

Ako by ste definovali úspech v škole?

 

Je to veľmi holistický prístup zdôrazňujúci úspech ako pohodu a sociálny a osobný rozvoj našich detí a mladých ľudí. Rozvíjanie sociálnych a osobných kompetencií, sebauvedomenie a samozrejme na tej úrovni do toho vstupuje prevencia šikanovania, pretože šikanovanie je opakom  zdravej komunikácie.

 

Odporúčanie Rady týkajúce sa iniciatívy Cesty k úspechu v škole

 

Jednou z kľúčových vrstiev novej iniciatívy je odkaz členským štátom, aby integrovali stratégie v oblasti predčasného ukončenia školskej dochádzky a prevencie šikanovania. Je tu rad vrstiev pridaných k Odporúčaniu Radu z roku 2011. Patrí medzi ne silnejšie zameranie na diferenciáciu potrieb s cieľom rozlíšiť univerzálne prístupy k stratégiám od cielených skupinových prístupov, od individuálnej intenzívnej podpory. Hlavným rozdielom je diferenciačný uhol. Patrí sem aj uznanie celoškolského prístupu, ktoré nebolo súčasťou prístupu v roku 2011, pri ktorom musíme vidieť školy ako systémy, systémy vzťahov, strategických intervencií, ako aj, samozrejme, multidisciplinárne tímy v školách a ich okolí: medzisektorový aspekt s cieľom spojiť kľúčové sektory.

 

Ako môžeme podporiť študentov?

 

Myslím si, že niektoré samozrejmé stratégie na úrovni prevencie, ktoré by bolo potrebné pevne zakotviť a ktoré by boli podložené dobrou základňou dôkazov, by boli veci, ako napríklad programy na zabezpečenie kníh do domácností zamerané na rodiny vo veľkej chudobe, aby sa zabezpečilo, že v ich domácnostiach budú dobré čitateľské zdroje s cieľom vštepiť lásku k čítaniu, ktorá je kľúčovou nielen pre zvládnutie čítania, ale samozrejme pre všetky študijné výsledky. Pokiaľ ide o úroveň intervencie, samozrejmosťou by bol, napríklad, Luxemburský model jazykových mediátorov, v ich príklade je približne 37 rôznych jazykov, kde by mali mediátorov, ktorí by sa zaoberali jazykovou otázkou. Pokiaľ ide o kompenzačný aspekt, myslím si, že existujú jasné ponaučenia v kompenzačnom vzdelávaní aj pre hlavný systém. Patria medzi ne veci, ako verejné uznanie výsledkov prostredníctvom ocenení a ceremónií na uznanie úspechu. Je to niečo, čo by nič nestálo a čo by sa dalo oveľa viac vniesť do hlavného systému.

 

Ako môžeme podporiť pedagógov?

 

Myslím si, že jasnou možnosťou je celá oblasť restoratívnych postupov, čo je škála pomerne jednoduchých metód kladenia otázok a komunikácie a treba ju odlišovať od restoratívnej spravodlivosti, ktorá je veľmi rozdielnou iniciatívou. Restoratívne postupy v školách sú lacným, jednoduchým, ale veľmi jemným a sústredeným spôsobom zlepšovania kultúry komunikácie v škole prostredníctvom otvorených otázok, ktoré pomáhajú podporovať empatiu a vnímanie perspektívy nielen u študentov, ale aj u zamestnancov.

 

Aké opatrenia môžu podporiť celoškolské prístupy?

 

Pri celoškolských prístupoch je potrebné vypočuť si názory študentov a rodičov, ale takisto najmä marginalizovaných študentov a tých, ktorým hrozí vylúčenie, s cieľom vypočuť si ich obavy týkajúce sa školského systému. A samozrejme, multidisciplinárny tímový rozmer sa týka uznania, že rozširujeme našu koncepciu školy. Škola nie sú len učitelia, študenti a žiaci. Škola je aj miestom, kde sa celý rad iných odborníkov môže zaoberať širšími holistickými potrebami a podporovať naše deti a mladých ľudí.

 

Kľúčové prvky iniciatívy Cesty k úspechu v škole

 

 • Prevencia/Intervencia/ Kompenzácia
 • Celoškolský prístup
 • Potreby študentov
 • Angažovanosť/ Výsledky/ Pohoda
 • Zber údajov a monitorovanie
 • Systémové prístupy

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning