Skip to main content
European School Education Platform

Učebné materiály

Plány vyučovacích hodín a ďalšie materiály, ktoré obohatia vašu triedu a školu.

RODNAE Productions

Predškolská akadémia STEAM

Tento informačný balíček je zameraný na vzdelávanie v oblasti STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie, matematika), v rámci ktorého môžu študenti skúmať a spoznávať svet vedeckým spôsobom. V rámci interdisciplinárnych činností si deti v predškolskom veku vyskúšajú postaviť vlastných robotov a zároveň umeleckým spôsobom opätovne použiť materiály.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: Integrácia STEAM do výučby jazykov

Tento projekt poskytuje súbor zdrojov na využívanie integrovaného učenia obsahu a jazyka (CLIL) do výučby STEAM (vedy, technológie, inžinierstva, umenia a matematiky) na úrovni stredných škôl. Obsahuje plány na vyučovanie, vzdelávacie materiály a usmernenia so širokou ponukou pedagogických stratégií a techník.
Language learning
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastic

Vzdelávanie S.T.E.A.M, objavovanie tém prostredníctvom Science (vedy), Technology (technológií), Engineering (inžinierstva), Arts (umenia) and M

Default project kit image

eTreeHuggers

Účelom tohto projektu je hľadať zaujímavé staré stromy v celej Európe a vo svete, ako borovica Adonis v Grécku – najstarší európsky strom a upozorniť na ne ako na dôležité prírodné a kultúrne bohatstvo, ktoré by sa malo re