Skip to main content
European School Education Platform
Peer-reviewed article

Nová časť na našej platforme zameraná na podporu výskumných aktivít medzi zúčastnenými stranami v oblasti školského vzdelávania

Platforma European School Education Platform spustila novú časť venovanú výskumu. Jedným z cieľov je podporovať a prezentovať výskum uskutočňovaný učiteľmi-výskumníkmi, výskumníkmi na začiatku kariéry a študentmi pedagogiky.
meeting in a library
Image: Pexels / Kampus Production

V roku 2022 boli organizované dve výzvy na predkladanie štúdií a výzvy na externé partnerské preskúmanie, ktoré iniciovali prípravy na novú časť venovanú výskumu. Všetky vybrané štúdie podstúpili prísny redakčný proces a proces partnerského preskúmania. Zhrnutie všetkých uverejnených článkov je dostupné v 29 jazykoch a celý text štúdií je k dispozícii v angličtine (vo formáte PDF).

 

Zber prvých výzev na predkladanie štúdií


Prvá výzva bola zameraná na  výskumníkov na začiatku kariéry a študentov magisterských ročníkov. Predmety záujmu boli spojené s témou konferencie eTwinning na rok 2022 Naša budúcnosť: krásna, udržateľná, spoločná s podtitulom Školy a Nový európsky Bauhaus. Vybraní autori okrem toho svoju prácu odprezentovali na výročnej konferencii eTwinning pre budúcich učiteľov na rok 2022. Vybrané boli tieto štúdie:

 

Druhá výzva bola zameraná na práce, ktoré informujú o empirických zisteniach na základe metodológie akčného výskumu z akýchkoľvek školských alebo triednych aktivít. Bola adresovaná najmä učiteľom a študentom pedagogiky. Vybrané boli tieto štúdie:

 

Ďalšie kroky na rok 2023


V roku 2023 sa bude organizovať nová výzva na predkladanie štúdií, pričom túto časť doplníme o ďalšie materiály. K dispozícii budú odkazy na možnosti profesijného rozvoja a informácie o súboroch údajov na platforme, ktoré budú dostupné pre výskumníkov atď.

 

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development