Skip to main content
European School Education Platform
Peer-reviewed article

Pedagogické skúsenosti pri budovaní interdisciplinárnych a dlhodobých učebných osnov predmetu občianska výchova: prípadová štúdia v Taliansku

Taliansky školský systém sa snaží prispôsobiť niektorým radikálnym zmenám vo svojich osnovách občianskej výchovy. Učitelia jednotlivých predmetov zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní efektívnych a pútavých lekcií občianskej výchovy.
Children walking in the school yard
Image: Pexels / Norma Mortenson

Učitelia realizujú učebné osnovy podľa vlastného epistemologického a ideologického presvedčenia o učení. Preto je dôležité, čo si učitelia myslia o cieľoch občianskej výchovy. Potreby študentov a školský kontext sú rozhodujúce pri výbere cieľových tém a odrážajú celkovú úlohu jednotlivca v spoločnosti s konkrétnymi kultúrnymi hodnotami. Prostredníctvom spoločenstva praxe pedagógovia zdieľajú svoje záujmy týkajúce sa témy a prehlbujú svoje znalosti a odbornosť v tejto oblasti neustálou interakciou.

 

Aby sa uskutočnili globálne zmeny a splnili medzinárodné ciele, je potrebné zrevidovať súčasné učebné osnovy predmetu občianska výchova. Štátny zákon 92/2019 sa pokúsil nanovo definovať predmet podporovaním jeho interdisciplinárneho a spoločného hodnotenia. Preto autori a ich kolegovia z materskej, základnej a strednej školy toho istého inštitútu venovali 25 hodín formulácii a koordinácii učebných plánov zameraných na päť hlavných oblastí občianskej výchovy a to 1) hru a pravidlá, 2) životné prostredie, 3) digitálnu identitu, 4) city a 5) inklúziu. Zvolenú metodológiu možno zhruba definovať ako akčný výskum. Počas nezávislej práce sa jednotlivým skupinám stále darilo dodržiavať rovnaké usmernenia a smerovali k rovnakým otázkam. Prvým výsledkom je súbor praktických učebných plánov, ktoré prevedú študentov vo veku 3-14 rokov piatimi piliermi občianskej výchovy konzistentne vo všetkých disciplínach. Skúsenosť so zdieľaním rovnakej úlohy spôsobila určité napätie v dôsledku vnímanej záťaže takej náročnej úlohy, avšak kombinácia odbornosti a tímovej práce vyústila do pozoruhodnej cesty k zodpovednosti a inovácii.

 

Kľúčové slová: občianska výchova, spoločenstvo praxe, odbornosť učiteľov, odborná príprava učiteľov popri zamestnaní.

Autori: Lucia Bombieri, Stefania Solazzo & Alessandra Trevisan

 

Stiahnuť celý článok (PDF)

 

Tento príspevok bol predložený do výzvy na predkladanie príspevkov organizovanej v roku 2022 a bol posúdený externými recenzentmi. Tu nájdete všetky články vybrané v rámci tej istej výzvy.

 

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Early childhood education (ISCED 0)
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

School subjects

Citizenship

Key competences

Citizenship