Skip to main content
European School Education Platform

Publikácie

Správy a štúdie týkajúce sa politík v oblasti školského vzdelávania na európskej a národnej úrovni

Publication cover image (European Commission)

Vzdelávanie a rozmanitosť osôb LGBTIQ

Existujú rôzne vzdelávacie výzvy spojené s vytváraním bezpečných učebných prostredí pre mládež LGBTIQ. V tejto publikácii sa zdôrazňuje význam osvedčených praktík vo vzdelávaní sexuálnej rozmanitosti v EÚ a popierajú sa najčastejšie mýty a mylné predstavy týkajúce sa osôb LGBTIQ.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Umelá inteligencia a práva dieťaťa: Krok k integrovanému programu pre výskum a politiku

Deti a mladiství používajú aplikácie sociálnych médií, platformy na hudobné odporúčania a inteligentné systémy na vyučovanie na dennej báze. V tejto súvislosti výskumníci experimentujú so sociálnymi robotmi, ktoré by v budúcnosti mohli prispieť k zdokonaleniu vzdelávania. Tieto aplikácie majú jedno spoločné, sú založené na technike umelej inteligencie.
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Inšpirujte sa! Kultúra: faktor ovplyvňujúci zdravie a pohodu v EÚ 

Táto príručka obsahuje príklady osvedčených postupov z celej škály projektov financovaných EÚ, a to konkrétne Kreatívna Európa, Erasmus+, Horizont 2020 a Horizont Európa. Znázorňujú silu kultúry a umenia schopných zlepšovať zdravie a pohodu prostredníctvom medzidisciplinárnych iniciatív.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Podpora sociálnej a emocionálnej pohody študentov z radu utečencov z Ukrajiny v hostiteľských krajinách 

V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu čelíme najväčšej kríze spôsobenej nútenou migráciou v nedávnej histórii, pričom vysoký podiel utečencov tvoria deti a mladí ľudia. Pri riešení potrieb žiakov z radov utečencov a podpore ich sociálneho a emocionálneho vývoja a pohody zohrávajú podstatnú úlohu školy. Je to nevyhnutnou súčasťou zabezpečovania ich inklúzie vo vzdelávaní a spoločnosti ako celku. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
Publication cover image (European Commission)

Financovanie v oblasti vzdelávania v Európe po covide

Pandémia COVID-19 so sebou priniesla významné možnosti na financovanie sektoru školstva. V tejto správe sa skúma, ako členské štáty EÚ prispôsobili financovanie v oblasti vzdelávania v odpovedi na pandémiu.
Funding and resources
The STE(A)M IT framework (report cover)

STE(A)M IT – prvý európsky rámec integrujúci STEM

STE(A)M IT je projekt financovaný programom Erasmus+ na podporu inovatívnych a interdisciplinárnych prístupov k vyučovaniu predmetov STEM (vedy, technológie, inžinierstva a matematiky).
Arts