Skip to main content
European School Education Platform
Third-party publication

STE(A)M IT – prvý európsky rámec integrujúci STEM

STE(A)M IT je projekt financovaný programom Erasmus+ na podporu inovatívnych a interdisciplinárnych prístupov k vyučovaniu predmetov STEM (vedy, technológie, inžinierstva a matematiky).
The STE(A)M IT framework (report cover)
Image: The STE(A)M IT framework

Zahrnutím umenia do predmetov STEM sa zvýrazňuje význam kreativity vo vzdelávaní STEM. Rámec STE(A)M IT poskytuje tréningové programy, nástroje a usmernenia pre učiteľov základných a stredných škôl na výučbu disciplín STEM integrovaným spôsobom a zahrnutím problémov zo skutočného života. Vďaka tomu poskytne študentom zručnosti komunikácie a kritického myslenia a motiváciu štúdia a kariéry v oblastiach STEM. 

 

 • Dostupné jazyky: angličtina

 

Further reading

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+, European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Schoolnet - STE(A)M IT project
 • Target audience:
  Company staff
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Researcher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2022

Tags

Arts
Science

Key competences

Mathematical
Science
Technology and engineering