Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Vzdelávanie a rozmanitosť osôb LGBTIQ

Existujú rôzne vzdelávacie výzvy spojené s vytváraním bezpečných učebných prostredí pre mládež LGBTIQ. V tejto publikácii sa zdôrazňuje význam osvedčených praktík vo vzdelávaní sexuálnej rozmanitosti v EÚ a popierajú sa najčastejšie mýty a mylné predstavy týkajúce sa osôb LGBTIQ.
Publication cover image (European Commission)

Uvádza prácu Európskej komisie a ďalších medzinárodných organizácií v záujme riešenia diskriminácie voči osobám LGBTIQ, ako aj hlavný výskum a dôkazy o vplyve. Ponúka kľúčové posolstvá a odporúčania, ktoré sa majú vykonať na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni škôl, učebných osnov a komunity s cieľom podporiť inklúziu osôb LGBTIQ.

 

 

Tento tematický prehľad bol vytvorený pracovnou skupinou ET 2020 na podporu spoločných hodnôt a inkluzívneho vzdelávania.

 

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being