Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Podpora nových študentov z radu utečencov

V roku 2022 zaznamenala 361. škola v poľskej Varšave vysoký prílev študentov z radov utečencov z Ukrajiny. V tomto videu sa dozvieme, ako škola privítala týchto študentov a pomohla im učiť sa poľský jazyk, spolupracovať so svojimi novými spolužiakmi a predovšetkým vytvoriť pocit bezpečia.
General visual - Practice video

 

361. škola vo Varšave je jednou z najnovších škôl vo Varšave. Za posledných šesť mesiacov škola prijala asi najvyšší počet ukrajinských utečencov z rôznych častí vojnou zmietajúcej sa krajiny.  Pred prázdninami sme prijali viac ako 200 študentov, ktorí museli ujsť z vojnových oblastí. V prvých mesiacoch sme sa snažili poskytnúť im bezpečné miesto, nie nevyhnutne miesto na vzdelávanie, ale skôr na prežitie. Po prázdninách sa však situácia dramaticky zmenila. Vysvitlo, že 80 % študentov sa rozhodlo v Poľsku zostať ďalšie mesiace, možno aj roky. Naša úloha sa tým úplne zmenila. Už to nie je len o bezpečí, ale aj o integrácii do poľského systému vzdelávania.

 

Mali sme niekoľko nápadov, ako im poskytnúť riadny proces učenia sa. Jedným z nápadov sú prípravné hodiny, hodiny, kde sa riadne naučia poľštinu, naučia poľštinu, čo je prvým stupňom integrácie do nášho systému vzdelávania. Kým na začiatku je úloha kultúrneho asistenta neoceniteľná, na týchto hodinách je potrebné vystihnúť moment, kedy povedať dosť, to znamená presunúť sa od kultúrneho asistenta a práce v triede na priamo a zadať im rôzne ďalšie úlohy, aby deti prirodzene začali používať poľský jazyk. V žiadnom prípade ich nechceme odrezať od ich kultúry, tradícií a histórie. O to sa tu nesnažíme. Deti, ktoré sú umiestnené do bežných tried, lebo máme aj také, sa poľský jazyk učia lepšie, lebo väčšina z nich bola minulý rok v prípravnej triede. Na konci roka tím učiteľov odporučil, aby boli tieto deti zaradené do bežných tried, keďže vedeli poľský jazyk používať na dostatočnej úrovni. Myslíme si, že sa v týchto triedach výborne aklimatizovali a dobre sa im tam darí.

 

Ďalším nápadom je ponúkať hodiny poľštiny jednotlivým žiakom. Ale pri desiatkach študentov to skrátka nie je možné.  Preto sme zaviedli úplne nový nápad multikultúrnych tried. V týchto triedach je 30 až 50 % Ukrajincov a tento nápad sa ukázal ako revolučný. Vysvitlo, že študenti v týchto triedach vedia komunikovať v poľštine, angličtine a ukrajinčine a dokážu sa integrovať do poľského systému vzdelávania, a zároveň priniesť do nášho poľského systému niečo nové. Takže my ich integrujeme do nášho systému, ale integrujeme sa aj my všetci navzájom. Vytvárame nový systém vzdelávania, spoločný poľsko-ukrajinský systém vzdelávania.

 

Okrem bežných vzdelávacích aktivít, do ktorých sa tieto deti zapájajú, je extrémne dôležité, aby sme mohli pomôcť aj tým, ktorí potrebujú ďalšiu podporu, a to v podobe mimoškolských aktivít. Niekedy ide o dodatočné hodiny poľského jazyka, lebo každý študent z radu migrantov má na takéto hodiny právo zo zákona. Ide o dve hodiny poľštiny týždenne navyše. Je to aj ďalší aspekt pomoci deťom z Ukrajiny, nadväzovať priateľstvá s poľskými deťmi, aby sa tu cítili v bezpečí. Aby túto školu začali brať tak povediac ako svoj druhý domov. Možno sú to silné reči, ale dúfame, že sa tu cítia v bezpečí a vedia, že sa môžu spoľahnúť na podporu z každej strany.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning