Skip to main content
European School Education Platform
News item

Výstava a súťaž Science is Wonderful!

Science is Wonderful! je iniciatíva Európskej komisie, ktorá spája výskumníkov a nádejných mladých vedcov.
Science is Wonderful! logo
Image: European Commission

Európska komisia financuje mimoriadnych výskumníkov na účely uskutočnenia hĺbkového výskumu v oblasti, ktorou sa zaoberajú, prostredníctvom akcií Marie Curie-Skłodowskej. Science is Wonderful! ponúka študentom základných a stredných škôl možnosť interakcie s výskumníkmi financovanými akciami Marie Curie-Skłodowskej, a tým oslavuje hodnotu výskumu financovaného EÚ.

 

Ako sa zapojiť


V marci 2023 Science is Wonderful! zorganizuje ďalšie vydanie každoročnej vedeckej výstavy v Bruseli, kde sa zúčastní 100 výskumníkov z celej Európy. Na výstave sa predstavia výskumné projekty akcií Marie Curie-Skłodowskej prostredníctvom interaktívnych experimentov a hier, pričom študenti budú mať možnosť zoznámiť sa s výskumníkmi a dozvedieť sa viac o kariérnych možnostiach v oblasti vedy.

 

Počas celého školského roka môžu okrem toho učitelia využívať digitálne úložisko, v ktorom nájdu zaujímavé vzdelávacie aktivity pre žiakov vyvinuté výskumníkmi zapojenými do akcií Marie Curie-Skłodowskej.

 

Súťaž Expertiment for the Classroom (v preklade Expertiment pre triedu)


Ak ste učiteľom alebo výskumníkom a napadlo vám, ako študentov nalákať do oblasti vedy a výskumu, môžete spolupracovať na vytváraní učebných materiálov prostredníctvom súťaže Expertiment for the Classroom organizovanej v rámci iniciatívy Science is Wonderful! Spoločne môžete vytvoriť aktivity, napríklad experiment, kvíz alebo hru, ktoré nájdu vedecké využitie v skutočnom živote.

 

Európska komisia následne tri najlepšie návrhy profesionálne vyhotoví a preloží do niekoľkých jazykov EÚ. Budú takisto aj uvedené na webovom sídle Science is Wonderful!

 

Učitelia, ktorí zvíťazia, ako aj ich študenti získajú výlet do Bruselu na najbližšiu výstavu Science is Wonderful!, ktorá sa bude konať v marci 2023, pričomvšetky náklady budú hradené. Získajú tak jedinečnú príležitosť zoznámiť sa so 100 výskumníkmi z celej EÚ. Ale malé prekvapenie sa nájde aj pre ďalšie príspevky.

 

Chceli by ste sa do súťaže zapojiť? Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle. Registrácia je otvorená do 1. decembra 2022.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Events
Science

School subjects

Chemistry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Science