Skip to main content
European School Education Platform
News item

Girls Go Circular: Posilnenie postavenia dievčat v oblasti vedy a technológií

Girls Go Circular je bezplatný online vzdelávací program, ktorého cieľom je do roku 2027 pomôcť aspoň 40 000 žiačkam vo veku 14 až 19 rokov nadobudnúť digitálne a podnikateľské zručnosti.
young girl
Adobe Stock / metamorworks

Cieľom tohto projektu v rámci európskeho akčného plánu digitálneho vzdelávania Európskej komisie je pomôcť odstrániť rodové rozdiely v digitálnych a podnikateľských sektoroch v Európe.

 

Circular Learning Space v rámci tohto projektu predstavuje online vzdelávaciu platformu s modulmi zameranými na témy obehového hospodárstva, ako napríklad kovy, plasty, udržateľná móda alebo elektronické zariadenia. Príslušné moduly podnecujú študentov riešiť úlohy pomocou digitálnych nástrojov. Zameranie na obehové hospodárstvo motivuje študentov stať sa agentmi zmeny v sociálno-ekologickej transformácii.

 

Na tomto programe sa od jeho spustenia v roku 2020 zúčastnilo viac ako 14 000 študentov a učiteľov.

V súčasnosti je dostupný v 12 európskych jazykoch a v priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa sprístupní v ďalších 12 jazykoch EÚ.

Prečo je to dôležité?

 

Podľa hodnotiacej tabuľky Komisie na tému ženy v oblasti digitálnych technológií za rok 2021 predstavujú ženy tretinu absolventov v oblastiach STEM a 19 % špecialistov na IKT (informačné a komunikačné technológie). Aby dievčatá a mladé ženy zmenili svoje aktuálne vnímanie digitálneho priemyslu a disciplín STEM, je kľúčové búrať rodové stereotypy a zvyšovať povedomie v súvislosti s príležitosťami, ktoré disciplíny STEM ponúkajú.

Ako to súvisí s učiteľmi?

 

Pomocou programu Girls Go Circular môžete:

 • prispieť k politickým cieľom EÚ v oblasti rodovej rozmanitosti a vyučovať dievčatá digitálne a podnikateľské kompetencie,
 • objasniť študentom, akú úlohu zohrávajú disciplíny STEM pri riešení problémov v oblasti udržateľnosti,
 • diskutovať so študentmi na tému rodovej rovnosti a pomôcť im porozumieť, aké dôležité je odstrániť rodové rozdiely.

 

Pozrite si výpoveď jednej učiteľky:

 

 

 

Ako sa zapojiť?

Circular Learning Space je otvorený nástroj, v ktorom si ktokoľvek môže vytvoriť účet a začať sa učiť. Ďalšie informácie o tom, ako sa zapojiť nájdete v praktickej príručke pre učiteľov.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Digital tools
Science

School subjects

Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Digital
Maths and science