Skip to main content
European School Education Platform
News item

Slávnostné odovzdávanie európskych cien eTwinning 2022

Po úvodných poznámkach a hlavných prejavoch v prvý deň výročnej konferencie eTwinning konečne nastal čas osláviť úspechy hlavnej opory komunity eTwinning: učiteľov a žiakov.
eTwinning Prizes 2022

Slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom sa oslavujú víťazné projekty a projekty, ktoré sa umiestnili na druhom mieste v 6 kategóriách cien eTwinning, moderovala Irene Paterakiová. Prítomní boli aj Cecile Le Clerqová, vedúca odborníčka eTwinning, Micheal Teutsch, vedúci oddelenia v rámci GR EAC a Florence Mondinová, vedúca oddelenia v rámci GR EACEA, aby víťazom odovzdali ceny a zablahoželali im k ich usilovnej práci. Všetci rečníci zdôraznili, aký dojem na nich urobilo, ako víťazi postavili do centra vzdelávacieho procesu študentov.

 

Takisto poukázali na to, ako učitelia uprednostňujú horúce témy, ako sú klimatické zmeny a dezinformácie, ako svoje pravidelné projektové aktivity. Pri udeľovaní cien projektom umiestneným na druhom mieste vo vekovej kategórii 12 – 15 rokov Mondinová povedala: „ Počuli sme o vzájomnej úcte, porozumení, tímovej práci a presne na to je určený projekt eTwinning.“

 

Veková kategória 0 – 6 rokov:
Víťaz – STEAM Preschool Academy: do víťazného projektu boli zapojení učitelia a študenti z Estónska, Grécka, Slovenska, Španielska a Turecka. „V našom projekte sa študenti učili, ako tvoriť rozprávky s inými deťmi. Spoločne sme napísali príbehy a potom sme programovali robotov“, vysvetlila učiteľka Jelena Rattiková z Estónska. Študenti takisto povedali, že sú šťastní, že sa učili so študentmi z iných krajín. Jeden študent z Estónska povedal, že sa naučil „spriateliť sa s priateľmi“. 

 


Druhé miesto – Engineers of the Ecosystem: cieľom tohto projektu, do ktorého boli zapojení učitelia a študenti z Poľska, Turecka a Španielska, je zvýšiť povedomie študentov o „inžinierstve v harmónii s prírodou“. Medzi projektové činnosti patrila tvorba nového dizajnu zvieracích hniezd a tvorba vlastných ekologických domov študentov. Ayfer Ekizová, učiteľka z Turecka, hovorí, že projekt umožnil študentom „spolupracovať na spoločnom cieli a spoznať rôzne krajiny.“

 


Veková kategória 7 – 11 rokov:
Víťaz – eTwinners as Pros: cieľom tohto projektu, do ktorého sa zapojili učitelia a študenti z Chorvátska, Grécka a Španielska, bolo poskytnúť študentom viacero kariérnych možností. Sara, študentka zapojená do projektu eTwinning z Chorvátska, povedala: „Na hodine s využitím projektu eTwinning som sa zoznámila s ľuďmi z iných krajín.“ Kľúčovým prvkom projektu bola aj mediálna gramotnosť a študenti pripravili stretnutia zamerané na vzájomné vzdelávanie o tom, ako byť dobrými rodenými používateľmi digitálnych technológií. 

 


Druhé miesto – Around the World with Friends: v tomto projekte sa študenti z Poľska a Španielska učili o počiatočnom vzdelávaní učiteľov a angličtine prostredníctvom diela Julesa Verna, Cesta okolo sveta za osemdesiat dní. Čítaním knihy študenti nepracovali len na zlepšovaní svojej  znalosti angličtiny, ale učili sa aj o geografii a fakty o nových krajinách. Aimar, študent zo Španielska, povedal, že prácou so študentmi z iných krajín „sme sa učili z ich zvykov, kultúry a učíme sa rešpektovať rozdiely.“

 

 

Veková kategória 12 – 15 rokov: 
Víťaz – The “DISCONNECT”: do víťazného projektu boli zapojení učitelia a študenti z Gruzínska, Španielska, Nemecka a Talianska. Študenti čítali a analyzovali knihu The Disconnect od Keren Davidovej. Študenti uverejňovali príspevky vo fórach, aby uľahčili diskusiu o udalostiach v každej kapitole. Študenti hovoria, že jednou z najdôležitejších vecí, ktoré sa naučili, bolo „byť otvorený a vidieť druhú stranu“.

 


Druhé miesto – On The Edge: cieľom tohto projektu, do ktorého boli zapojení učitelia a študenti z Fínska, Grécka, Poľska a Rumunska, bolo spojiť vzdelávanie so skutočným svetom. Študenti sa v projekte rozdelili do medzinárodných tímov, v ktorých pracovali na pokusoch a vypočuli si prednášky odborníkov. Jeden študent povedal, že rozdiel medzi normálnou triedou a triedou eTwinning je „spolupráca medzi študentmi a učiteľom.“

 


Veková kategória 16 – 19 rokov:
Víťaz - eTw T-R-A-I-N: študenti z Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Grécka, Maďarska, Talianska, Poľska a Španielska sa vydali na cestu vlakom eTw-Train naprieč Európou. Okrem hrania hier sa študenti zapojili aj do realizácie úloh, ako je tvorba detektora falošných správ. „Bol to veľmi kooperatívny projekt, pretože sme si vymieňali názory s inými študentmi“, povedal Ainara, študentka zo Španielska. 

 


Druhé miesto – A Speech Which can Reach: projekt, do ktorého sa zapojili študenti z Chorvátska, Talianska, Slovenska a Turecka a ktorý sa zameral na zlepšenie ich znalosti angličtiny a diskusných zručností. Študenti si vybrali diskusné témy a spoločne sa na pripravili. Uskutočnili prieskum a overovali fakty zo zdrojov. Študenti povedali, že si cenia nielen pochopenie rozdielov medzi kultúrami, ale aj „spoločný základ, ako sú hodnoty a predstavy o demokracii.“

 


Počiatočné OVP: 
Víťaz – Solutions Against Greenhouse Effect (SAGE): dvojročný projekt programu Erasmus+ zahŕňajúci študentov a učiteľov z Francúzska a Slovenska sa zameral na pochopenie príčin a dôsledkov skleníkového efektu. Skúmali napríklad fakty o zmenách počasia vo svojich krajinách. Neskôr v skupinách skúmali rôzne potenciálne riešenia globálneho otepľovania. Projekt vyvrcholil tým, že si študenti postavili vlastný skleník. 

 

 

Blahoželáme všetkým víťazom cien: prostredníctvom týchto projektov môžeme vidieť, ako eTwinning pripravuje študentov na výzvy, ktorým budú čeliť v budúcnosti.


„Vždy musíte mať na pamäti, že to, čo je v projekte eTwinning dôležitejšie a cennejšie, je skvelá príležitosť stretnúť sa, zdieľať európske hodnoty a spolupracovať a tvoriť spoločné výsledky so spolužiakmi, ktorú dávate svojim študentom“, povedala Irene Paterakiová, pedagogická manažérka. 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects