Skip to main content
European School Education Platform

Názory

Odborné názory a prieskumy v oblasti školského vzdelávania

Education Talks

Rozhovory o vzdelávaní: Podpora vzdelávania spoluprácou s miestnymi komunitami

V našom poslednom rozhovore sa osobitný poradca siete Teach For All Xavier Prats Monné podelí so svojimi názormi na partnerstvá medzi školami a komunitami vrátane problémov, ktorým škola v tejto súvislosti čelí, a na rozvoj kolektívneho vedenia.
Policy development
School leadership
School partnerships and networks
keywords and a handshake

Prieskum zameraný na školské mentorské programy

Mentorstvo zvyčajne označuje proces, v ktorom skúsená osoba, mentor, pomáha inej osobe, zverencovi, pri rozvoji konkrétnych zručností a vedomostí, ktoré posilnia zverencov odborný a osobný rast. Na úrovni školy sú možnosti mentorstva dostupné pre žiakov a zvyčajne sa zameriavajú na ich výsledky vzdelávania a sociálno-emocionálnu podporu a pre učiteľov, napríklad v kontexte programov počiatočnej odbornej prípravy alebo kontinuálneho profesijného rozvoja.
Professional development
Interview visual - Paul Downes

Education talks: Cesty k úspechu v škole

Profesor Paul Downes, riaditeľ Centra znevýhodnenia vo vzdelávaní, ktoré sa nachádza v Inštitúte vzdelávania na univerzite Dublin City University, sa nedávno podelil o svoje názory na návrh Európskej komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa iniciatívy Cesty úspechu v škole. Dokument načrtáva politické opatrenia na riešenie predčasného ukončenia školskej dochádzky a slabých akademických výsledkov v oblasti základných zručností.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Sociálne a emocionálne učenie pre duševné zdravie a pohodu

Psychologický dopad pandémie zdôraznil potrebu citlivejšieho a láskavejšieho vzdelávacieho systému, ktorý by podporoval sociálne a emocionálne potreby detí a mladých ľudí. Carmel Cefai z Maltskej univerzity v tomto článku vysvetľuje, ako je možné túto tému riešiť.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Inkluzívne alebo špeciálne vzdelávanie? Aktuálne trendy a úvahy v Európe

Rozvoj inkluzívnejších vzdelávacích systémov sa v Európe vníma ako nevyhnutný, ale aj problematický. V súčasnosti sa inkluzívne vzdelávanie chápe ako „organizačná zásada“, ktorá podporuje školské štruktúry a procesy. Inkluzívne vzdelávanie poskytuje všetkým žiakom rovnaké vzdelávacie možnosti v súlade s prístupom založeným na právach na vzdelanie (Európska agentúra, 2018a).
Inclusion
Special needs education
Hands and musical notes

Zvýšenie povedomia o STEAM

V tomto článku sa doktor Daithí Kearney podelí o svoju skúsenosť učiteľa hudby a predstaví, ako STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) ovplyvnil jeho prístup k výučbe.
Arts