Skip to main content
European School Education Platform

Návody

Praktické nápady a usmernenia pre učiteľov a školy

Young pupils sitting in a group

Podpora sociálneho a emocionálneho učenia v triede

Sociálne a emocionálne učenie je vzdelávací prístup, ktorého cieľom je podporovať sociálne a emocionálne kompetencie študentov v záujme ich akademického, sociálneho a profesionálneho úspechu.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Ako predstaviť „A“ ako „arts“ (umenie) v rámci prístupu STEAM

STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) je inovatívny prístup k učeniu sa, ktorý podporuje kreativitu a zvyšuje účasť študentov integrovaním umenia do vedeckých predmetov. Pedagógovia nájdu v tomto článku nápady a zdroje, ako možno STEAM zaviesť do triedy.
Arts

Ako môže školské vzdelávanie podporiť participáciu mládeže?

Školské vzdelávanie zohráva zásadnú úlohu pri podpore účasti mládeže a pomáha študentom budovať dôveru v ich vplyv na svet, v ktorom žijú. Tento návod preskúma niekoľko užitočných zdrojov o tom, ako uľahčiť aktívne občianstvo v triede.

Celoškolský prístup k vzdelávaniu v oblasti udržateľnosti: ako začať

Ambiciózny cieľ EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom si vyžaduje opatrenia zo strany sektora vzdelávania a odbornej prípravy. Celoškolské prístupy k udržateľnosti sú základom efektívneho vzdelávania v oblasti udržateľnosti. Tento článok sa bude zaoberať užitočnými zdrojmi a praktickými nápadmi na prijatie celoškolskej udržateľnosti.

Poznatky získané z minulých vojen v Európe využité pri vyučovaní dejepisu

V obdobiach konfliktov, ako je vojna na Ukrajine, sa otázka historických príbehov a spôsobu ich vyučovania stáva predmetom nového záujmu. Tento návod bude skúmať, ako sa môžu učitelia vyrovnať so spormi a rozdielmi, aby bol tento predmet zmysluplný pre všetkých žiakov.
Cultural heritage
Cultural diversity

Zavádzanie modelu Prineste si vlastné zariadenie (BYOD) vo vašej triede

Keďže technológie v triede čoraz viac prevládajú, myšlienka „prineste si vlastné zariadenie“ (BYOD) ponúka učiteľom aj žiakom nové spôsoby, ako preskúmať učenie. Hľadanie nákladovo efektívnych spôsobov využitia technológií na zapojenie študentov do vyučovania je neustálym problémom. Tento návod vyzdvihuje niekoľko zdrojov a praktických tipov, aby ste sa mohli so svoju školu vydať na cestu BYOD.
Digital tools

Ako vytvoriť účet EU Login

V roku 2022 sa platformy Európskej komisie, School Education Gateway a eTwinning, spoja do platformy European School Education, kde bude všetok obsah a všetky služby pod jednou strechou. Platforma European School Education bude dostupná prostredníctvom autentifikačnej služby Európskej komisie EU Login. Tento návod vás prevedie tvorbou vášho účtu EU Login, ktorý umožňuje oprávneným používateľom prístup k širokému spektru webových služieb Komisie pomocou jedinej e-mailovej adresy a hesla.
Announcements

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy: ako používať jednu z najväčších výročných správ v Európskom vzdelávaní

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy je výročná hlavná analýza Európskej komisie súčasného stavu vo vzdelávaní v Európskej únii. Monitor poskytuje správu o cieľoch na úrovni EÚ, ktoré sú súčasťou dlhodobého strategického rámca vo vzdelávaní. Okrem toho sa Monitor zameriava na nejakú „hlavnú tému“. Tento návod vás prevedie hlavnými prvkami Monitoru a ukáže vám, ako ich uplatniť v práci.
Policy development

Ako porozumieť mediálnej gramotnosti a dezinformáciám

Keďže sa každý, od žiakov po učiteľov, vo svojom každodennom živote spolieha na digitálne technológie, obzvlášť počas pandémie, je mediálna gramotnosť ešte potrebnejšia ako kedykoľvek predtým. Tento návod sa bude zaoberať niekoľkými užitočnými zdrojmi o mediálnej gramotnosti a dezinformáciách.
Media literacy

Ako zlepšiť to, čo robím? Akčný výskum ako prostriedok na podporu profesijného rozvoja učiteľov

Akčný výskum vyzýva učiteľov, aby sa dozvedeli viac o svojich triednych postupoch, obohatili si svoj pedagogický repertoár a zamysleli sa nad spôsobom svojej výučby. Prostredníctvom akčného výskumu sa môžu naďalej vyvíjať postoje učiteľov, ich odborná identita a odborné znalosti, pretože uvažujú o svojich potrebách vo svojom vlastnom kontexte.
Professional development
Pedagogy