Skip to main content
European School Education Platform

Najnovšie

Správy a udalosti v oblasti európskej školskej politiky a aktivity

Adventurous Learners Project

„Nielen Íri, ale aj Európania“: Ako školská záhrada poskytla účastníkom projektu eTwinning v Írsku bránu do európskej komunity

Škola Panny Márie Fatimskej (Our Lady of Fatima School) je škola v Írsku pre tých, ktorí majú mierne všeobecné problémy s učením. Táto škola, ktorá je súčasťou komunity eTwinning, sa zapojila sa do projektu s partnermi z Turecka, Írska, Albánska, Severného Macedónska, Českej republiky, Grécka a Rumunska s cieľom premeniť neudržiavaný záhradný priestor. V rámci projektu sa opustená záhrada premenila na zdroj sebadôvery a medzinárodnej spolupráce pre študentov.
Digital tools
Disadvantaged learners
Pedagogy
School partnerships and networks
Special needs education
Well-being
Whole-school approach
A teacher and pupils using a drone

Európska komisia rozvíja etické usmernenia pomocou výsledkov učiteľského prieskumu umelej inteligencie

Podľa výsledkov nedávneho prieskumu majú aktívni učitelia vyšší záujem (82 %) o umelú inteligenciu a údaje vo vzdelávaní ako iné zúčastnené strany fungujúce v oblasti vzdelávania. Na ich základe sa však zistilo, že takmer žiadni učitelia pri výbere nástrojov zameraných na umelú inteligenciu a údaje ani pri ich využívaní vo vzdelávaní nemajú žiadne slovo.
Digital tools
Policy development
peace poster children handprints

Európa potrebuje výchovu k mieru – výchova k mieru potrebuje Európu

Ľudí je možné naučiť, ako konštruktívnym spôsobom riešiť konflikty, aby sa obmedzili prípady násilia. Zapojením všetkých sa dá zabezpečiť pokojnejšia budúcnosť. Tí, ktorí podporujú výchovu k mieru, sa zaviazali podporovať všetky užitočné a potrebné vzdelávacie procesy, ktoré podporujú jej ciele. V tomto článku nám profesor Uli Jäger a Dr. Nicole Rieberová z nadácie Berghof povedia viac o výchove k mieru v Európe.
Annual Theme

Odporúčaná skupina zameraná na tému projektu eTwinning v roku 2022 „Naša budúcnosť - krásna, udržateľná, spoločná: Školy a Nový európsky Bauhaus“

Od apríla 2022 skupina poskytovala členom komunity eTwinning príležitosti profesijného rozvoja a učebné a vzdelávacie zdroje, aby sa mohli zaoberať témou „Školy a nový európsky Bauhaus“. Cieľom bolo predstaviť si spôsoby, ako urobiť budúce vzdelávacie priestory krajšími, udržateľnejšími a inkluzívnejšími.
Classroom management
Inclusion
Professional development
eTwinning Schools Annual Conference

Súhrnný článok o výročnej konferencii

Výročná konferencia škôl eTwinning, ktorá sa konala 7. – 9. decembra, umožnila účastníkom nahliadnuť do inkluzívnych a inovatívnych postupov škôl eTwinning.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Prebiehajúca vojna na Ukrajine a krutá realita, ktorú priniesla ukrajinskému ľudu, spôsobila smútok na celom svete. Komunita eTwinning reagovala solidárne, aby ukázala ukrajinským študentom, rodičom a učiteľom, že situácia na Ukrajine sa dotýka nás všetkých a že sa všetci zasadzujeme za ukončenie konfliktu.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being