Skip to main content
European School Education Platform

Európsky certifikát kvality

Európsky certifikát kvality

Európsky certifikát kvality je vyhodnotením práce všetkých učiteľov a študentov zúčastnených na realizácii projektu eTwinning. Projekty, ktoré získajú Európsky certifikát kvality, sú projekty s najvyšším hodnotením spomedzi projektov, ktoré získali Národný certifikát kvality. Tieto projekty predstavujú príklady úspešnej európskej spolupráce. Európsky certifikát kvality – nie je potrebné oň požiadať!


Udeľuje ho Centrálna podporná služba (CSS) učiteľom zapojeným do projektu nasledujúcim spôsobom.
 

  • Po ukončení procesu výberu aspoň jedna národná podporná organizácia nominovala projekt na udelenie Európskeho certifikátu kvality. Každá národná podporná organizácia odporučí na udelenie Európskeho certifikátu kvality približne tretinu projektov ocenených Národným certifikátom kvality na základe najvyššieho počtu získaných bodov. 
  • V projekte sú aspoň dvaja partneri, ktorí získali Národný certifikát kvality. 

 

Európsky certifikát kvality sa udeľuje len raz za rok a je uvedený na portáli eTwinning. 


Upozorňujeme, že národné projekty (s dvoma zakladateľmi z tej istej krajiny), ktoré v neskoršej fáze pridajú partnerov z iných európskych krajín, nie sú oprávnené na získanie Európskeho certifikátu kvality.


Ak sa chcete zúčastniť súťaže o európske ceny eTwinning, musíte mať Európsky certifikát kvality!
 

Updated on 08.11.22