Skip to main content
European School Education Platform

Národné agentúry

Na účely čo najväčšieho priblíženia programu Erasmus+ k jeho účastníkom a zabezpečenia jeho dobrého fungovania v rôznych krajinách, EÚ spolupracuje s národnými agentúrami na riadení programu.
national agencies on the map

Národné agentúry sídlia v krajinách zapojených do programu a ich úlohou je:

 

  • poskytovanie informácií o programe Erasmus+
  • výber projektov, ktoré budú financované
  • monitorovanie a hodnotenie programu Erasmus+
  • podpora žiadateľov a účastníkov
  • spolupráca s inými národnými agentúrami a EÚ
  • propagovanie programu Erasmus+
  • výmena informácií o úspechoch a najlepších postupoch