Skip to main content
European School Education Platform

Insights

Education, careers and more

 

Education, careers and more

 

Fresh insights into school education policy and practice in Europe

Small children playing football

Sondaj privind promovarea sănătății mentale și fizice în școli – Rezultate

Succesul elevilor înseamnă mai mult decât rezultatele școlare. Abordarea holistică a educației include cultivarea sănătății mentale și fizice a elevilor, iar studiile arată că aceste două aspecte influențează într-o mare măsură dezvoltarea generală a acestora și rezultatele lor școlare.
Inclusion
Non-formal learning
Parents
Social skills
Well-being
Whole-school approach
Children laughing together at a laptop

Alimentarea stării de bine în școli: o abordare cuprinzătoare

Importanța stării de bine și a sănătății mintale în școli a dobândit o recunoaștere din ce în ce mai amplă. Drept reacție, sistemele de învățământ din Europa fac tranziția de la stadiul în care se axau numai pe rezultatele școlare la stadiul unei abordări mai holistice.
Classroom management
Learning to learn
Non-formal learning
Well-being
Three children walking in nature carrying baskets with vegetables

Aspecte relevante de la cursul eTwinning cu prezență fizică desfășurat la Sevilla, „De la succesul la clasă, la succesul continuu: Cultivarea competențelor esențiale”

Cursul cu prezență fizică s-a desfășurat la Sevilla, în Spania, în perioada 9-11 noiembrie 2023. Cadrele didactice din sfera educației timpurii și a învățământului primar și-au îmbunătățit capacitatea de receptare a unei game diverse de competențe cu ajutorul eTwinning.
Early Childhood Education and Care
Entrepreneurship
Learning space
hands holding the summary report cover

Raportul de monitorizare eTwinning 2023 – Impactul eTwinning asupra formării inițiale a cadrelor didactice: accent pe formatori și pe viitoarele cadre didactice

Ediția 2023 a raportului de monitorizare eTwinning se axează pe formarea inițială a cadrelor didactice, cu precădere pe inițiativa „eTwinning pentru viitorii profesori”, urmărind să analizeze impactul eTwinning asupra viitoarelor cadre didactice, asupra formatorilor și asupra instituțiilor de formare inițială a cadrelor didactice.
Announcements
Initial Teacher Education
Two girls walking to school hand-in-hand

Școlile rurale și comunitățile locale: cum poate fi activat un cerc virtuos

Din cauza amplasării lor izolate, comunitățile rurale și școlile din cadrul acestora se confruntă cu provocări similare, care pot fi soluționate prin cooperare și inventivitate locală.
Cultural diversity
Distance learning
Inclusion
Parental involvement
School leadership
School partnerships and networks
Stakeholders’ involvement
Whole-school approach
visual for eTwinning Online Annual conference

Conferința anuală online eTwinning, ediția 2023: o incursiune de trei zile în sfera practicilor inovatoare relevante din educație

Conferința, derulată între 19 și 21 octombrie 2023, a încurajat 700 de cadre didactice din întreaga Europă să-și învingă frica de inovație și creativitate. De-a lungul celor trei zile de discuții, discursuri programatice și schimburi de cunoștințe, participanții au abordat, într-o manieră colectivă, semnificația multifațetată a temei anuale eTwinning: „Inovare și educație”.
Policy development
Well-being
Whole-school approach

Garantarea accesului la servicii pentru copiii din UE

Garanția copilului european a fost instituită în 2021 pentru a asigura că setul de servicii esențiale poate fi accesat de copiii care au nevoie. Prin acest rezumat al politicilor se analizează tendințele și disparitățile în ceea ce privește accesul copiilor la educație și îngrijire timpurie, sistemul de învățământ, asigurare de sănătate, alimentație și locuință.
Digital tools
Early Childhood Education and Care
Funding and resources
Inclusion
Parents
Young woman on dairy farm with tablet

Capacitarea EFP rurale pentru tranziția digitală și către o economie verde

Pentru a garanta sustenabilitatea pe termen lung a zonei rurale din Europa, trebuie să gândim în perspectivă educația și formarea profesională (EFP) din domeniul agriculturii pentru a pregăti generația mai fragedă de europeni din mediul rural pentru tranziția digitală și către o economie verde.
Career guidance
Digital tools
Inclusion
Online learning
Support to learners
Vocational Education and Training

Highlights

Shcool success for all
School success for all

The European Toolkit for inclusion and well-being at school promotes inclusive education and tackles early school leaving

 

Visit the European Toolkit