Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Sondaj privind programele de mentorat școlar

De obicei, mentoratul se referă la procesul în care o persoană cu experiență, și anume mentorul, o ajută pe alta, beneficiarul, să-și dezvolte anumite competențe și cunoștințe, care să contribuie la evoluția sa profesională și personală. La nivel de școală, pot beneficia de activități de mentorat elevii, activitățile axându-se, de obicei, pe performanțele lor școlare și pe sprijin social-emoțional, și profesorii, spre exemplu, în contextul programelor de dezvoltare profesională continuă sau de formare inițială.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Importanța mentoratului în învățământul preuniversitar este recunoscută la nivelul politicilor și practicilor europene. Spre exemplu, recenta Recomandare a Consiliului privind căile către succesul școlar sugerează că programele de mentorat, inclusiv cele inter pares, ar contribui la obținerea unor rezultate școlare și a unui sprijin socio-emoțional superioare, cu precădere de către elevii defavorizați din punct de vedere socioeconomic sau de către cei care riscă să înregistreze rezultate slabe la învățătură.

Mai mult, documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește recomandarea menționează faptul că activitățile de mentorat susținute și structurate, definite de un calendar clar și de perspective de modelare, practică, evaluare și sprijin din partea specialiștilor din școală, reprezintă un factor important de sprijin al viitorilor profesori, în cadrul demersului de formare inițială, precum și al profesorilor debutanți. Mentoratul îi poate ajuta să-și înțeleagă mai bine atribuțiile și să aplice tehnici de predare inovatoare și este strâns legat de starea de bine a profesorilor (plăcerea muncii, motivație, eficacitate personală și reținerea profesorilor în sistem).

Vă invităm să vă faceți cunoscute opiniile în cadrul acestui scurt sondaj de opinie, până pe 19 februarie 2023. Rezultatele vor fi publicate pe European School Education Platform.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning