Skip to main content
European School Education Platform

Puncte de vedere

Opiniile specialiştilor şi sondaje privind învăţământul preuniversitar

keywords and a handshake

Sondaj privind programele de mentorat școlar

De obicei, mentoratul se referă la procesul în care o persoană cu experiență, și anume mentorul, o ajută pe alta, beneficiarul, să-și dezvolte anumite competențe și cunoștințe, care să contribuie la evoluția sa profesională și personală. La nivel de școală, pot beneficia de activități de mentorat elevii, activitățile axându-se, de obicei, pe performanțele lor școlare și pe sprijin social-emoțional, și profesorii, spre exemplu, în contextul programelor de dezvoltare profesională continuă sau de formare inițială.
Professional development
Interview visual - Paul Downes

Education talks: Căile către succesul școlar

Profesorul universitar Paul Downes, director al Centrului de Combatere a Excluziunii în Educație, din cadrul Institutului de Educație al Universității din Dublin, ne-a împărtășit recent opiniile sale privind noua propunere a Comisiei Europene pentru o Recomandare a Consiliului privind căile către succesul școlar. Documentul evidențiază măsurile politice necesare pentru a combate abandonul școlar și rezultatele școlare scăzute la competențele de bază.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Învățarea socială și emoțională pentru sănătate mintală și bunăstare

Impactul psihologic al pandemiei a scos în evidență necesitatea ca sistemul de învățământ să acorde mai multă atenție și să dea dovadă de mai multă empatie pentru a sprijini nevoile sociale și emoționale ale copiilor și ale tinerilor. În acest articol, Carmel Cefai de la Universitatea din Malta explică maniera în care poate fi abordată această temă.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Educație favorabilă incluziunii sau specială? Tendințe și considerente actuale în Europa

Deși este considerată din ce în ce mai imperativă dezvoltarea unor sisteme de educație mai favorabile incluziunii, aceasta continuă să fie o provocare pentru Europa. Potrivit perspectivelor contemporane, educația favorabilă incluziunii este un „principiu de organizare” care stă la baza structurilor și a proceselor de învățământ. Educația favorabilă incluziunii oferă tuturor elevilor oportunități egale de învățare în conformitate cu abordarea bazată pe drepturi în ceea ce privește educația (Agenția Europeană, 2018a).
Inclusion
Special needs education
Hands and musical notes

O partitură mai antrenantă pentru STEAM

În prezentul articol, dr. Daithí Kearney ne prezintă parcursul său profesional de lector la disciplina muzică, precum și maniera în care STEAM (științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică) i-au influențat metodologia de predare.
Arts
Education talk interview on artificial intelligence with Marco Neves

Education Talks: Inteligența artificială (IA) în educație

Care este impactul inteligenței artificiale (IA) asupra educației și care sunt aspectele cheie de care trebuie să țină cont profesorii? Vă invităm să-l ascultați pe profesorul și consultantul Marco Neves, pentru a afla mai multe.
School governance